روانشناسي باليني

sexology / فراروانشناسي / روانشناسي عمومي .

ریلکسیشن

 مراحل يازده گانه:

 

1>شروع خواب مصنوعي> مکاني ساکت و دنج پيدا کنيد ، آرام روي صندلي اي راحت بنشينيد و يا در جايي نرم دراز بکشيد (گذاشتن موسيقي اي آرام يا صداي طبيعت مي تواند کيفيت کار را بهتر کند). سپس چشمها را بسته و از 10 تا 1 به صورت معکوس بشماريد به طوريکه شماره ها يک در ميان با دم و بازدم تنظيم شوند ، مثلا با شماره 10 ،نفسي عميق بکشيد و 15 ثانيه نگهداريد سپس با شماره 9 بيرون دهيد و همينطور الي آخر. . . در ضمن تصور کنيد لحظه به لحظه و با هر شماره بدن شما سنگينتر مي شود.

 

2>رها سازي پاها> ابتدا پاي راست خود را از انگشتانش تا کمر(يا تا زانو)در ذهن مجسم کنيد . آن را احساس کنيد و در ذهن خود تصور کنيد که تمام اجزاي آن مثل خمير شل ، گرم و سنگين شود ؛ سنگين سنگين ،اين کلمه را 5 بار تکرار کنيد ؛ وارد جزئيات شويد و سعي کنيد به ترتيب عمل کنيد يعني به خود القا کنيد که پاي راستتان تا کمر از نوک انگشتان ، پاشنه پا ، کف پا، ساق پا، ران و... همه و همه شل ، سنگين و گرم شده اند بعد همينطور پاي چپ(براي اينکار مي توانيد در ذهن خود 5 بار به پاهايتان دستور بدهيد که آرام سنگين و گرم شو و بگوييد لحظه به لحظه پاهايم گرمتر و سنگينتر و شل تر مي شوند . احساس سه کلمهً گرم ، سنگين و شل را مدام در ذهن خود تکرار کنيد .)

 

3>رها سازي تنه> يک نفس نيمه عميق و آرام بکشيد و همه بدنتان را رها کنيد.حالا عضلات شکم ، سينه ، سرسينه ها و پهلوها را رها کنيد ؛ تصور کنيد تمام قسمتهاي بدنتان شل شده اند لذا اين قسمتها را ، راحت ، آسوده ، شل ، سنگين و گرم شده باور کنيد ، مي توانيد 5 بار ذهني بگوييد از کمر تا کتفم شل و سنگين شده و لحظه به لحظه گرمتر و شل تر و روانتر مي شود .(به تصوير کشيدن اجزاء بدن در ذهن به صورت ماده اي مثل خمير يا هر ماده اي که در حال وارفتن و روان شدن باشد بسيار کمکتان مي کند)

 

4>رها سازي دستها> منظور ، قسمت مچ دست تا انگشتان مي باشد ؛ پس ابتدا دست راست و سپس چپ خود را رها و شل کنيد ،دقيقا مانند مراحل قبل ؛يعني تصورکنيد تمام اجزاي دست مورد نظر شل و سنگين شده .بهتر است از نوک انگشتان شروع کنيد و 5 بار به خود بگوييد دست چپم شل و سنگين شده است ،آرام و رها .

 

5>رها سازي کتفها و بازوها> کتفها و بازوهايتان را شل ، سنگين و بدون هيچ انقباضي قرار دهيد (همانطور که با اعضاي قبلي رفتار کرديد) ، مي توانيد تصور کنيد همينطور که بازوهاي شما سنگين، شل و گرم مي شوند به تدريج مثل خميري نرم ، روان به سوي پاهايتان در جريان است .

 

6>رها سازي سر> حال نوبت عضلات گردن ، فک ، چانه ، صورت ، لبها ، گونه ها ، پيشاني ، گوشها ، ماهيچه هاي زير چشم و موها رسيده است .تصور کنيد اختيار اين قسمتها دست شما نيست و همه شان شل ، گرم ، سنگين و مايع شده اند ؛ رهايشان کنيد و در ذهن ببينيد صورتتان آرام و آسوده شل شده است .

 

7>چسباندن پلکها> اکنون تصور کنيد پلکهايتان شديداً به هم چسبيده اند ، يعني تصور کنيد آنها را با قويترين چسب دنيا به هم چسبانده اند و شما در ذهن خود مجسم کنيد که نمي توانيد چشمهايتانرا باز کنيد آرام آرام عضلات صورت را شل کرده و رهايشان کنيد .

 

8>پاکسازي آلودگيها> در اين مرحله در ذهن و خيال خود تصور کنيد هوايي زلال و شفاف (ترجيحا قابل رويت) به درون ريه هايتان مي فرستيد به طوريکه اين هوا علاوه بر ريه ها ، به تمام سلولها و اتمهاي اجزاي ديگربدن نيز وارد شده و همه عضلات داخلي و ماهيچه ها و مغزتان را پاک پاک پاک ، صاف و زلال و شفاف مي کند و به همين دليل هواي وارد شده سياه رنگ مي شود ؛ پس در بازدم ، آن رنگ سياه که در واقع بيماريها ، نقطه ضعفها ، ناراحتي ها و مشکلاتتان است بيرون مي رود . اين تنفس شامل دم پاک و بازدم سياه رنگ را مرتب تکرار کنيد و تصور کنيد که با بيرون رفتن تنشها و بيماريها به صورت دود سياه ، لحظه به لحظه شادابتر و سرحالتر مي شويد و رفته رفته رنگ سِاه بازدمها نيز کمتر مي شود تا آنجا که هم دم و هم بازدمتان زلال و شفاف و پاک مي شوند و در واقع تمام سلولهاي بدنتان را پاک و تميز و جوانتر شده مي بينيد .

 

9>افزايش کيفيت آرامش> تصور کنيد کنار دريا در ساحلي بسيار زيبا يا کنار رودخانه اي جنگلي يا در باغي سرسبز و آرام يا روي تشکي نرم و لطيف يا قايقي راحت در وسط اقيانوسي آرام زير گرماي مطلوب خورشيد ونسيم خنک پرطراوتي(و خلاصه هر مکان و فضاي آرامشبخشي که بودن در آنجا را دوست داريد )دراز کشيده ايد ؛ احساس کنيد که نسيم دريا يا صداي آب شما را آرام و آرامتر مي کند ، خورشيد به صورت حرارتي مطبوع بر شما مي تابد و بدنتان را نوازش و گرم مي کند . حالا در ذهن بگوييد لحظه به لحظه آرامتر مي شوم ، دستهايم ، پاهايم ،کمرم ،سينه ام ،شکمم ،عضلات صورتم همه سنگين و سنگين تر مي شوند .دست چپم ، سنگين شده سنگين سنگين ، دست راستم شل و آرام شده سنگين سنگين ، گرم گرم ؛ هر نفسي که مي کشم مشکلات ، تنشها ،بيماريها و انقباضها از بدنم حذف ميشود و من آرام و راحتم ، پاهايم ، سينه ام و سرم سنگين و گرمند ، من راحتم من آرامم . در اوج نشاط وآرامش ، آسوده و راحت ، رها و آزاد و شاد و اميدوار .(دقت کنيد که تکرار اين کلمات و تصور کردن دوباره اجزاي بدن به صورتي آرام در افزايش کيفت آرامش شما بسيار مهم است).

 

10>تلقين خواسته ها> اين مرحله ، مرحله تلقين دقيقتر آمال است ؛ هر چه مي خواهيد و هر آرزوئي که داريد به صورت جمله اي کوتاه در ذهن خود بيان کنيد مثلا بگوئيد من هر لحظه به لحظه و روز به روز از هر لحاظ بهتر مي شوم يا من در درسها يا کارم موفق هستم ،يا من ثروتمندم ،يا من سالمم . حتما اين جملات را به زبان حال (نه اينکه از اين به بعد مي خواهم باشم)و با ساختاري مثبت بيان کنيد (ا زکلمات منفي و کلمه نه خودداري کنيد) . جملات را چندين بار تکرار کنيد و تصور کنيد که به هدف خود رسيده ايد .دوستان را ببينيد که برايتان شادماني مي کنند ، صداها را بشنويد که به شما تبريک مي گويند ، افراد و دوستان شما را در بغل کرده مي بوسند و موفقيتتان را تبريک ميگويند ، احساس بسيار بسيار خوبي داريد .خوش به حالتان.

 

11>بيدار شدن از خواب مصنوعي> آرام آرام از 1 تا 10 بشماريد ، با هر شماره تنفس را تندتر کنيد کوتاه و سريع ، و به خود بگوييد وقتي به 10 رسيدم چشمهايم را باز مي کنم ، شاداب و سر حالم ، کاملا با نشاط و سرحال ، خوشحال و پر انرژي . انگشتان پاي راست را تکان بدهيد ، آنگاه انگشتان پاي چپ ،ساق پاي راست و ساق پاي چپ ؛رانها را به حرکت درآوريد ؛ پاها را بالا بياوريد ؛ دستهايتان را تکان دهيد ؛ گردنتان و عضلات صورت را منقبض کنيد ، تکان بخوريد ، شاد و سر حال چشمها را باز کنيد و بعد از 30 ثانيه بنشينيد با اين عمل شما امواج آلفا مغز خود را فعال مي کنيد .( تذکر مهم اينکه در مرحله 11 حتما با تلقين معکوس ، حالت سنگيني و کرختي بدنتان را حذف کنيد مثلا بگوييد پاي چپم سبک شده ، دمايش عاليست و راحتم ، همچنين حتما تلقين کنيد من بعد از بيداري شاد و سرحال و پر انرژي مي شوم ، تمام اعضاي بدنم در حالت عادي راحتتر و پر انرژي اند.)

 

نکاتي بيشتر:

 

> تقسيم کردن بدن به اجزاي بيشتربدين منظور است که عمل تن آرامي به آساني امکانپذير شود .زيرا مغز فرمانهاي جزئي را سريعتر از فرمانهاي کلي به اجرا مي گذارد . پس بدن خود را قسمت به قسمت شل کنيد تا به مرحله مفيد و موثر تن آرامي برسيد.

 

> مثالها ، ترتيب و جملاتي که در اين مراحل آورده شده بود بي شک ثابت نيستند ؛ بخصوص در مراحل 8 ،9 و 10 تا آنجا که مي توانيد قوه تخيلتان را به کار بگيرد .طبيعتا پس از انجام يکي دو بار مي توانيد متناسب سيستم روحي ، جسمي و نيازهاي خود آنها را تغيير دهيد و سعي کنيد تمام مراحل را براي خود سفارشي(Customize)کنيد .

 

> با توجه به تکنيکهاي NAC (علم تداعي عصبي شرطي ) در ابتداي مرحله 11 که شروع به برگشت به حالت عادي مي کنيد در ذهن خود تصور کنيد مثلا دست چپتان را مشت کرده ايد . بعدها در مواقع ضروري ، هر وقت و هر جا ، در جمع ، ماشين و محيطي شلوغ يا پرتنش که شما اين کار يعني مشت کردن دست چپتان را انجام دهيد و چشمهايتان را ببنديد ، بلافاصله احساس آرامش مي کنيد و امواج آلفا ، مغز شما را شاد مي کنند.

 

> در ضمن ذکر اين نکته نيز لازم است که منظور از گفتن فلان جمله در مراحل مذکور آن نيست که آنها را به زبان بياوريد بلکه بايد طوري بيان و احساس شود که کل وجود شما جملات مورد نظر را فرياد کند.

 

> مي توانيد جملات مورد نظر را با تنظيم زمانبندي مناسب ،همراه موسيقي اي ملايم بر روي يک نوار کاست ذخيره کرده و از آن در حين انجام دادن مراحل استفاده کنيد .

 

> مسلما رفتن به حالت Relaxation و اعمال مشابه براي عوض کردن اجتماع يا آدمهاي اطرافتان نيست بلکه روشي است تا شما را با روحتان آشتي دهد و قدرتهاي نامتناهي اي که خداوند متعال در اختيارتان قرار داده را به کنترل شما درآورد تا بوسيله آنها بتوانيد در برابر محيط ، موقعيتها ، فرصتها و افراد پيرامونتان بهترين تصميم و عکس العمل را به کا ربنديد .

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم شهریور 1386ساعت 17:44  توسط حسن صفري  | 

چند اصل حاكم بر روابط زناشويي

1-در يك رابطه، هر يك از دو طرف كه كمتر عاشق باشد، بيشترين كنترل را بر رابطه دارد.

2-روابط موفق با يافتن يك فرد مناسب و شايسته آغاز نميشوند، بلكه با مناسب و شايسته بودن خود فرد آغاز ميشوند.

3-فردي كه در آينده مجذوب وي ميشويم، عمدتاً بر پايه ي چيزي است كه ما در رابطه گذشته خود قادر به حل، كنار آمدن و يا دستيابي به آن نبوده ايم.

4-تنهايي و عزت نفس پايين دو عامل بسيار تاثير گذار ميباشند، كه بسياري را بر آن ميدارد كه در يك رابطه ناسالم وارد گردند. چراكه اين افراد تصور ميكنند يك رابطه ناسالم بهتراز فقدان رابطه و تنهايي است.

5-پول، قدرت، سكس، مذهب، سياست، مصرف سيگار و الكل، بستگان و خانواده از جمله مباحثي ميباشند كه مطرح كردنشان جنجال آفرين بوده و معمولاً به كشمكش و مشاجره مي انجامند.

6-زنان عمدتاً مجذوب مرداني ميشوند كه قدري از لحاظ احساسي غير قابل دسترس، تودار و خوددار ميباشند، چراكه آنها غير قابل پيش بيني بوده، زنان را به چالش كشانده، و با نيازمند جلوه دادن بي اندازه خود زنان را تحت فشار قرار نميدهند. مردان خيلي مؤدب و دلپذير اطلاعات را خيلي زود فاش ميسازند، و اينگونه مينمايند كه "اينكه تو چه كار ميكني و چگونه رفتار ميكني، براي من اهميت ندارد، من كماكان در كنار تو هستم."

7-افراد بطور ناخودآگاه وابسته فردي ميشوند كه نيازهاي احساسي آنان را ارضا ميكند.

8-افراد جذب كساني ميشوند كه درجاتي از استقلال احساسي و فكري را از خود بروز ميدهند. استقلال مالي و معيشتي نيز به همين منوال. در كل هر قدر وابستگي شما به ديگران در هر زمينه اي كمتر باشد نزد ديگران از احترام، مقبوليت و محبوبيت بيشتري برخوردار خواهيد بود.

9-افراد خواهان چيزي ميباشند كه نميتوانند داشته باشند. بنابراين خود را كاملاً در اختيار كسي قرار ندهيد. در همان ابتداي آشنايي تمام اطلاعات شخصي، دانش، استعدادها و عشق خود را براي شريكتان آشكار نسازيد. تمام وقت خود را به شريكتان اختصاص ندهيد و يا خيلي زود به رابطه جنسي تن ندهيد و آن را به بعد از ازدواج موكول كنيد.

10-انسانها تصميمات آگاهانه خود را بر اساس احساسات ناخودآگاه خود اتخاذ ميكنند، سپس تصميمات خود را با استدلالهاي خوشايند توجيه ميكنند.

11-شيفتگي و عاشقي يك نوع وابستگي است. بنابراين براي اينكه فردي را شيفته خود سازيد، بكوشيد نيازهاي احساسي و معنوي وي را برآورده سازيد، تا وي را وابسته خويش كنيد.

12-به خاطر داشته باشيد مردم از انسانهاي فاقد اعتماد بنفس، وابسته، مردد، بدون برنامه، غير ماجراجو و ترسو گريزانند.

13-رفتار ديگران براستي بازتاب نوع تفكر شما نسبت به آنان است.

14-ايجاد اعتماد در رابطه مستلزم آنست كه شما به شريكتان اجازه برخورداري از آزادي را بدهيد.

15-به ياد داشته باشيد كه كارهايي كه انجامشان نميدهيد به همان اندازه ي كارهايي كه انجامشان ميدهيد، حائز اهميت و تاثير گذار ميباشند.

16-روابط يك نوع  فرايند هستند و نه يك محصول. زندگي يك كلاس درس بزرگ است، و روابط معلمان آن. ما زنده هستيم تا پيوسته بياموزيم، عشق بورزيم، شاد باشيم و به ديگران خدمت كنيم. هر تجربه اي كه پشت سر ميگذاريم فرصتي است تا بيش از پيش پذيرش خود و ديگران را تمرين كنيم، حس شوخ طبعي خود را حفظ كرده و دامنه خرد و دانش خود را گسترش دهيم. هدف از ازدواج صرفاً رسيدن به نتيجه غايي و يا ثمره زندگي نيست، بلكه هدف از ازدواج بهبود فرآيند‌ِ نحوه رفتار ما با ديگران، يادگيري، رشد و رسيدن به كمال ميباشد. بحث كيفيت است و نه كميت. ازدواج ابزاري است براي رشد معنوي و اجتماعي انسان.

17-شما جزء اصلي هر رابطه اي ميباشيد. بنابراين هرگاه ميخواهيد يك رابطه سالم و محبت آميز با ديگران داشته باشيد، نخست بايد با خودتان رابطه اي سالم و محبت آميز برقرار كنيد. و اين امر ميسر نميشود مگر با كشف و شناخت "خود اصيل" و "خود حقيقي" تان.

18-روابط و ازدواج به ما كمك ميكنند تا صفاتي نظير صداقت، دلسوزي، بخشايش، خدمت كردن، از خود گذشتگي، فداكاري، مسئوليت پذيري، تعهد، همكاري، همدلي، اعتماد و عشق غير مشروط  را در خود پرورش دهيم. ازدواج به ما كمك ميكند تا مهارتهاي رفع اختلاف، روابط اجتماعي و ارتباط موثر را بياموزيم. روابط به ما كمك ميكنند تا به بلوغ هيجاني و اجتماعي نايل آييم.

19-تعريف يك رابطه موفق فقدان تضادها، اختلاف سليقه ها وعقايد متفاوت نيست، بلكه هنر تحمل پذيري، پذيرش، احترام گذاشتن و كنار آمدن با تفاوتها و تضادها است.

20-در رابطه خود را شكست ناپذير بنماييد. اثري از نيازمند بودن، حالت تدافعي داشتن، ضعف، وابسته بودن از خود بروز ندهيد. مردم افراد قوي، با صلابت و با استقامت را ميستايند در حالي كه از افراد ضعيف بيزارند. در صورت مواجهه با طرد و پاسخهاي منفي هرگز حالت تدافعي به خود نگيريد و يا اصرار، پافشاري و يا خواهش نكنيد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم شهریور 1386ساعت 17:40  توسط حسن صفري  | 

وسواس

 اگر اول بودن تنها هدف زندگی شما است.

 • اگر می خواهید همه کارهایتان را کامل و بی نقص انجام دهید.
 • اگر نظم هندسی را به نظم طبیعی ترجیح می دهید.
 • اگر به بهانه اخلاق و دین از مواضع خود ذره ای عقب نشینی نمی کنید. 
 • اگر اصل را فدای فرع می کنید.
 • اگر خود را وقف موفقیت در کاری کرده اید.
 • اگر روابط اجتماعی سطحی دارید.
 • اگر هست هایی که ضروری نیست را می بینید.
 • اگر بی نظمی در محیط شما را ناراحت می کند.
 • اگر خیلی به موقع یا دیر  به قرار خود می رسید.
 • اگر  هیچ موفقیتی شما را ارضاء نمی کند.
 • اگر رها کردن برای شما مشکل است.
 • اگر نردبان رسیدن دیگران به مقاصدشان هستید.
 • اگر موفقیت های خود را ارزشمند نمی دانید. 
 • اگر منتظرید تا بعدا زندگی کنید یا اگر مطمئن هستید بعدا زندگی خواهید کرد.
 • اگر به دلیل ترس از اشتباه در هر کاری تاخیر می کنید. 
 • اگر برخی کارها را نمی توانید به دیگران بسپارید. 
 • اگر جزئیات امور همیشه ذهن شما را مشغول می کند.
 • اگر برای گرفتن تصمیم درباره چیزی بسیار شک می کنید. 
 • اگر در کارها خیلی تامل تعلل  تردید  و تاخیر دارید.
 • اگر برای رسیدن به یک هدف سایر جنبه های زندگی را فراموش کرده اید. 
 • اگر در روابط نزدیک و صمیمی هم تعارف و رودر بایستی دارید.
 • اگر می خواهید همه چیز کاملا تحت نظارت و کنترل شما باشد.
 • اگر فکر می کنید رسالتی دارید تا مردم را هدایت کنید. 
 • اگر آن چیز هایی را می بینید که دیگران نمی بینند.
 • اگر رعایت چارچوب های ذهنی خود را نسبت به عزیزانتان مقدم می دارید.
 • اگر دست های سرد ( خشک یا خیس )  دارید.
 • اگر همیشه خشم خود را فرو می خورید.
 • اگر قواعد ذهنی تان شما را در سه کنج قرار داده است.
 • اگر نمی توانید اشیاء بی ارزش را دور بریزید. 
 • اگر بسیار خوب هستید.
 • اگر با کمترین هزینه مناسبترین اجناس را می خرید. 
 • اگر میل جنسی تان را  در بستر  قواعد ذهنی تان ارضاء می کنید.
 • اگر به شدت برای گذران اوقات فراقت برنامه ریزی می کنید. 
 • اگر در پول خرج کردن ( و غیره ) خسیس هستید.
 • اگر اطرافیان شما از مخالفت با شما اجتناب می کنند.
 • اگر سرسخت و یکدنده هستید.
 • اگر برای انجام کارهای خود هیچ وقت از دیگران کمک نمی گیرید.
 • اگر ...

و خلاصه اگر از زندگی  لذت نمی بریید  و  در پی تدارک امکانات ویژه برای داشتن  یک زندگی ایده آل در آینده  می باشید  باید بگویم  شما مبتلا به اختلال شخصیت وسواس اجبار هستید مگر اینکه خلافش ثابت شود!  پس برای تشخیص دقیقتر هر چه زودتر به یک درمانگر مجرب و متخصص مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم شهریور 1386ساعت 17:32  توسط حسن صفري  | 

ربط تفكر نادرست و فشارخون

شتابزدگي و خصومت ورزي خطر ابتلاء به بيماري فشارخون را در سنين بالاتر افزايش مي دهد.

صبر و حوصله نه تنها مزيت و حسن است، بلكه براي قلب نيز مفيد است. يك مطالعه جديد نشان داده است، افرادي كه در اوائل بزرگسالي هستند اگر بي صبر و پرخاشجو باشند وقتي پا به سن مي گذارند بيشتر مستعد ابتلاء به فشارخون بالا خواهند بود.
محققان مي گويند يافته هاي اخير نشان داده است، ويژگي هاي فردي در افرادي با شخصيت معروف به «تيپ»
A يا «ماكياولي» ممكن است مسوول افزايش خطر ابتلاء به فشار خون بالا و بيماري هاي قلبي، در ابتدا و اواسط بزرگسالي باشند.

مطالعات قبلي كه سعي داشت تا ارتباط ميان ويژگي هاي فردي شخصيت نوعA با بيماري هاي قلبي را مشخص كند نتايج متناقضي را ارائه داده بود اما محققان معتقدند كه ممكن است نتايج متناقض، به دليل گستردگي ابعاد فردي، در اين نوع شخصيت باشد.
محققان مي گويند اين اولين مطالعه اي است كه تاثير درازمدت سه ويژگي اصلي شخصيت نوع
A بر خطر ابتلاء به فشارخون بالا را مورد بررسي قرار مي دهد. اين سه ويژگي عبارتند از:

۱-بي صبري يا شتابزدگي و ناآرامي

۲ - رقابت طلبي 

3- خصومت ورزي

بيش از ۴۳ ميليون آمريكايي بزرگسال از فشارخون بالا رنج مي برند. فشارخون بالا با داشتن فشارخون سيستوليك (حد بالاي فشار خون) برابر يا بيشتر از ۱۴۰ ميلي متر جيوه و فشارخون دياستوليك (حد پايين فشار خون) برابر يا بيشتر از ۹۰ ميلي متر جيوه مشخص مي شود.

اين مطالعه كه در مجله انجمن پزشكي آمريكا به چاپ رسيده است، يك گروه ۳ هزارنفري در سنين بين ۱۸تا ۳۰ سال را به مدت ۱۵ سال زير نظر گرفته است تا بسنجد كه ويژگي هاي مذكور در افرادي با شخصيت نوع A تا چه اندازه با خطر افزايش فشارخون در درازمدت ارتباط دارد.

طي اين آزمايش مشخص شد، بيشتر افرادي كه در آزمون هاي بي صبري و خصومت ورزي در اوائل بزرگسالي امتياز آورده بودند، بعدها بدون توجه به عوامل خطرساز ديگري كه درابتلاء به فشارخون دخيل هستند مستعد ابتلاء به فشارخون بالا هستند. عواملي كه در ابتلاء به فشارخون بالا دخيل هستند عبارتند از: سن، جنس، نژاد، تحصيلات، شاخص توده بدن(Bml) يا وزن به كيلوگرم تقسيم بر مجذور قد به متر و سطح فعاليت هاي فيزيكي.

اين مطالعه، ارتباط معني داري را نيز ميان رقابت پذيري و افزايش فشارخون در ميان مردان سفيدپوست نشان داده است. اگرچه طي سي سال گذشته مطالعات گوناگون شواهد علمي معتبري را در خصوص تاثيرات استرس و ديگر فاكتورهاي روان شناختي ارائه كرده اند، با اين همه براي درك اين مطلب كه چگونه عواملي مانند نگرش هاي فردي تاثيرات زيان باري بر روي قلب دارد، تحقيقات بيشتري مورد نياز است. پيش از اين، رويكردهايي كه به درمان هاي دارويي و رفتاري توجه دارند، اين عوامل رواني- اجتماعي خطرساز را مورد هدف قرار داده اند و نيز اميدهاي فراواني را در جهت كاهش بيماري ها و تامين سلامت افراد ارائه كرده اند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم شهریور 1386ساعت 17:27  توسط حسن صفري  | 

چگونه شاد زندگی کنيم ؟

هيچ چيزی ثابت نمی ماند.با اين همه به نظرمی رسدکه ما گاه اين قانون را فراموش می کنيم و رنجهای زيادی را به خود تحميل می کنيم .زندگی پوياست و همين پويايی است که آن را زيبا و غيرقابل پيش بينی می کند.

نشانه های رفتاری زيرحاکی از اين است که برای زندگی بهتر نياز به تجديد نظر در تصوير ذهنی خويش داريم .

۱-منفی صحبت کردن درباره ی خود ۲- اهميت ندادن به نيازهای خويش ۳-ناتوانی دربيان عواطف ۴- ناتوانی در پذيرفتن و لذت بردن ازعواطف و محبت ديگران ۵- انتقاد از ديگران ۶- مقايسه خودباديگران ۷ - محروم کردن بی دليل خود از رفاه و آسايش ۸- احساس گناه  ۹ - حسادت

راههای از بين بردن اين نشانه های رفتاری:

۱-ميزان آرامش ذهن وکارآيی فردی ما بر اساس ميزان توانايی ما برای زيستن درلحظه ی حال مشخص می شود.بنابراين ذهن را بايد بر لحظه ی حال متمرکز ساخت.

۲- ما هرگز اسير الگوهای رفتاری خود نيستيم.الگوهای کهنه ممکن است قوی و جا افتاده باشند، اما شکست ناپذير نيستند.

۳- پيوسته در جهت تعميم و ترميم نظام باورهای خود بکوشيد.

۴- دنيا بی عيب ونقص نيست.ميزان ناخشنودی ما در حقيقت فاصله ی ميان واقعيت و آرمان است.اگر توقع کمال نداشته باشيم،شادی آسان تر به دست می آيد.

۵- تفکر مثبت سازنده است.زيرا دارندگان اين نوع تفکرتنها به آنچه که مطلوب آنهاست فکر می کنند و آنگاه الزامآ به سوی اين هدف کشيده می شوند. 

۶- استفاده از بيان مثبت به شما اين اجازه را می دهد که به گزينش انديشه های شايسته بپردازيد و در نتيجه احساس و عملکرد بهتری داشته باشيد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم شهریور 1386ساعت 16:35  توسط حسن صفري  | 

انزال زود رس و روش درمان

 

:: تعریف : هرگاه مرد زودتر از زن ارضا گردد و لو نیم ساعت به طول بینجامد گوییم این پدیده رخ داده است . این بیماری در جامعه ما بسیار شایع شده است. در پی افزایش سن ازدواج و رواج پدیده هایی همچون  استمنا و ... باعث شده فرد آنقدر سکس حقیقی را در نظر خود بزرگ کند که وقتی با آن مواجه میشود قدرت کنترل کمتری بر خود دارد فلذا زود ارضا میشود... علل : مقاربت با فواحش- سکس در اماکن نامناسب مثلا در ماشین و .. که توام با ترس از رسوایی باشد باعث میشود که فرد سریعتر طلب انزال کند و در صورت تداوم از نظر روانشناسی شرطی شده و به آن خو بگیرد. مشاهده فیلمها و عکسهای محرک و مطالعه داستانهای پور نوگرافی ( هرزه نگاری ) که معمولا پس از آن خود ارضایی صورت میگیرد نیز در ایجاد این حالت موثر است . ضعف قوای بدنی نیز که در یاداشت قبلی بحث کردیم در ایجاد این حالت موثر است. در کشور های اروپایی به علت دیدگاه انسانی و روابط آزاد که وجود دارد فرد از زمان کودکی همه را برهنه می بیند در نتیجه چشم عادت می کند اما متاسفانه در کشور ما جوانان با دیدن یک ساق پا بر انگیخته شده و اقدام به خود ارضایی می کنند . در نتیجه طبیعی شده این مسایل برای فرد عامل مهمی در در مان این بیماری ست . در مان : این بیماری کاملا ریشه عصبی دارد در نتیجه فرد باید تکنیکهای آرامش و تمرکز را فرا بگیر د و انجام دهد. متاسفانه عده ای با خوردن تریاک که گاه تا دو ساعت عمل انزال را به تاخیر میندازد و یا استفاده از اسپریهای بی حس کننده و .... اقدام به درمان این حالت می کنند که بر همگان روشن است به ویژه در مورد مواد مخدر چه آثار زیانباری دارد. تمامی داروهایی که در این مورد مصرف می گردد رفلکس را به تاخیر انداخته و اعصاب را آرام می کند. اما من به شما توصیه می کنم با روشهای طبیعی اقدام به مهار خود بنمایید :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم شهریور 1386ساعت 17:35  توسط حسن صفري  | 

هوش هیجانی

پژوهشگران و روان‌شناسان درباره هوش هیجانی چه می‌گویند؟ روان‌شناسان تعریف‌های مختلفی در این باره ارائه کرده‌اند. هم مزایای بالقوه آن را مورد بحث قرار داده‌اند و هم به تحلیل انتقادی در مورد مدل‌های نظری متفاوت پرداخته‌اند. نقل‌قول‌های زیر، نمونه‌هایی هستند از آن چه که درباره هوش هیجانی، گفته و نوشته شده است:

تعریف هوش هیجانی

 • دیوید کاروسو: «درک این نکته بسیار حائز اهمیت است که هوش هیجانی در مقابل هوش قرار ندارد، پیروزی قلب بر مغز نیست، بلکه فصل مشترک آن دو است.»
 • فریدمن: «هوش هیجانی روشی است برای تشخیص، درک و انتخاب چگونگی تفکر، احساس و عمل ما. هوش هیجانی، تعامل ما با دیگران و درک ما نسبت به خودمان را شکل می‌دهد. چگونگی یادگیری و چیزهایی که یاد می‌گیریم را تعریف می‌کند، به ما اجازه می‌دهد تا اولویت‌هایی را وضع کنیم و اکثر اقدامات روزانه ما را تعیین می‌کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هوش هیجانی مسئول بیش از 80 درصد موفقیت‌های ما در زندگی است.»
 • سالووی و مایر: «ما هوش هیجانی را به عنوان زیر مجموعه هوش اجتماعی تعریف می‌کنیم که در قابلیت پایش و نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران، فرق گذاشتن بین آن‌ها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت افکار و اعمال، دخالت دارد.»
 • مایر و کاب: «قابلیت پردازش اطلاعات هیجانی، به ویژه آن‌گونه که در درک، جذب و مدیریت هیجان، دخالت دارد.»

اهمیت هوش هیجانی

 • جان گاتمن: «در دهه اخیر، یافته‌های علمی، نقش بسیار پر اهمیتی که هیجانات در زندگی ما بازی می‌کنند را نشان داده‌اند. پژوهشگران دریافته‌اند که آگاهی هیجانی و قابلیت‌های مدیریت احساسات، حتی بیشتر از ضریب هوشی، تعیین کننده موفقیت و شادکامی ما در تمام زمینه‌های زندگی و از جمله روابط خانوادگی هستند.»
 • مک کاون: «کشف خود به شیوه‌ای آگاهانه یا به عبارت دیگر، کسب دانش درباره خود، بخش مهمی از فرایند یادگیری است.»
 • سالووی، مایر و گلدمن: «آدم‌ها هنگامی که حال خوشی داشته باشند، استدلال، استنتاج و حل ابتکاری مسائل را بهتر انجام می‌دهند.»
 • جان مایر: «هیجان هنگامی روی می‌دهد که وضعیت‌های خاص بیولوژیک، تجربی و شناختی که همگی به طور همزمان پدید می‌آیند، وجود داشته باشد.»
 • مایر و سالووی: «افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند، انتظار می‌رود که پیشرفت سریعتری داشته باشند.»

انتقاد در مورد پژوهش‌های هوش هیجانی

 • هانس آیزنک در مورد کارهای گولمن: «او بیش از دیگران اصرار داد که تمام انواع رفتارها را زیر عنوان نوعی «هوش» رده بندی کند... اگر این پنج قابلیت، هوش هیجانی را تعریف می‌کنند، آنگاه ما انتظار داریم که شواهدی مبنی بر همبستگی بسیار زیاد آن‌ها وجود داشته باشد. در حالی که خود گولمن می‌پذیرد که آن‌ها ممکن است کاملاً ناهمبسته باشند. و به هر حال چنانچه ما نتوانیم آن‌ها را اندازه‌گیری کنیم پس چطور می‌دانیم که آن‌ها همبسته هستند؟ در نتیجه، کلّ این نظریه بر مبنای سستی بنا شده و به نظر نمی‌رسد پایه علمی داشته باشد.»

آینده هوش هیجانی

 • پیتر سالووی: «من فکر می‌کنم که در دهه بعد ما شاهد پژوهش‌های خوب و سازمان یافته‌ای باشیم که نشانگر این باشند که قابلیت‌ها و مهارت‌های هیجانی، نتایج مثبتی در خانه، خانواده، مدرسه و کار به بار می‌آورند.» چالش واقعی، نشان دادن این نکته است که هوش هیجانی، برتر و بالاتر از ساخت‌های روان‌شناسانه‌ای نظیر شخصیت و ضریب هوشی که ده‌ها سال است که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، قرار دارد. من اعتقاد دارم که هوش هیجانی به این وعده عمل خواهد کرد.»
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور 1386ساعت 22:34  توسط حسن صفري  | 

هوش هیجانی و روابط زناشویی

 اعتقاد مشاوران خانواده، راه دستیابی به ازدواجی موفق و یک زندگی خانوادگی سرشار از خوشبختی، بسیار ساده و سرراست است: «باید بدانی چه موقع معذرت‌خواهی کنی و هنگامی که همسرت کار مورد علاقه‌ات را انجام نداد به روی خودت نیاوری.» مانند بسیاری از سخنان موجز و نغز دیگر، سادگی ظاهری این دستورالعمل، فریبنده است. در حقیقت دانستن این که چه موقع، چرا و چگونه از همسرتان معذرت‌خواهی کنید و نیز برخورداری از توانایی‌هایی چون شکیبایی، بردباری و مدارا کردن در هنگام عصبانیت، احتیاج به مهارت‌های هیجانی پیشرفته و سطح بالایی چون همدلی، کنترل خود و درک عمیق نیازها و احساسات دیگران دارد. نکته جالب توجه در مورد این مهارت‌ها این است که بدانیم این‌ها شباهت زیادی به اجزا یا ابعاد تشکیل دهنده سازه هوش هیجانی دارند. هوش هیجانی ( EI ) توسط مایر و سالووی این گونه تعریف شده است: «توانایی درک و فهم عواطف به منظور ارزیابی افکار و خلق و خو و تنظیم آن‌ها به گونه‌ای که موجب تعالی و رشد عقلانی-هیجانی گردد». در واقع این هم‌خوانی و تجانس آشکار بین انواع توانایی‌هایی که هوش هیجانی را می‌سازد و توانایی‌هایی که لازمه گفتگو و تعاملات موفقیت‌آمیز زناشویی می‌باشند، ما را به این موضوع رهنمون می‌سازد که هوش هیجانی در زمینه ازدواج موفق و زندگی زناشویی، نقشی مهم و غیر قابل انکار دارد. حال سؤال این است که هوش هیجانی به چه طریقی می‌تواند زندگی زناشویی را تحت تأثیر خود قرار دهد؟ و زوجین به چه نوع مهارت‌های هیجانی نیاز دارند تا به کمک آن‌ها بتوانند بر مشکلات روز افزون زندگی زناشویی خود و فراز و نشیب‌های آن فایق آیند؟

هوش هیجانی چیست؟
واژه جامع هوش هیجانی به سه دسته توانایی ذهنی اشاره دارد که یک دسته آن، توانایی‌های بسیار اساسی است که دربرگیرنده ادراک و تشخیص عواطف خود و دیگران می‌باشد، به عبارت دیگر، افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند می‌دانند که خود یا دیگران در یک لحظه خاص، در چه نوع حالت هیجانی به سر می‌برند. بنابراین قادرند به دقت عواطف گوناگون و متفاوتی چون خشم، ترس، احساس گناه و عشق را از هم تشخیص دهند.

توانایی‌های هوش هیجانی بطور کلی عبارتند از:

1- توانایی دریافت و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران

2- توانایی استدلال کردن راجع به عواطف

3- توانایی اداره و تنظیم مؤثر عواطف

این توانایی‌های سه گانه، ظاهراً عوامل اساسی تشکیل دهنده یک زمینه غنی عاطفی برای داشتن یک زندگی زناشویی سعادتمندانه محسوب می‌شوند.

ادراک هیجانی و روابط زوجین
از سال 1995 تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه ادراک عاطفی و روابط زناشویی صورت گرفته که نتایج آن به شرح زیر است:

1- ازدواج و زندگی زناشویی یک بافت سرشار از عاطفه می باشد.

2- در ازدواج‌هایی که زوجین با یکدیگر در تعارض و تضاد باشند، برانگیختگی‌های هیجانی زیادتری دیده می‌شود. به عبارت دیگر، بیشتر تعارض‌ها و اختلافات بین زوجین به دلیل برانگیختگی‌های هیجانی صورت می‌گیرد.

3- افراد در توانایی دریافت و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران با یکدیگر تفاوت دارند. مثلاً بعضی از زوج‌ها آشکارا نسبت به علائم هیجانی همسرشان بی‌توجه هستند و آنان را نادیده می‌گیرند یا آمادگی سوء تعبیر و عدم تشخیص صحیح این عواطف را دارند. مثلاً حالت غمناکی یا اندوه همسر خود را به عنوان عصبانیت و خشم تفسیر می‌نمایند.

4- انسان‌ها دارای تفاوت‌های قابل توجهی در توانایی ابراز صریح عواطف خود می باشند. مثلاً برخی از زوج‌ها عادت دارند پیام‌های هیجانی مبهم و گیج کننده‌ای به طرف مقابل خود بدهند (هم زمان، هم می‌خندند و هم اخم می‌کنند). پژوهشگران دریافته‌اند که ارتباط با ثبات و معناداری بین تفاوت‌های فردی در توانایی ابراز دقیق و صحیح عواطف و تشخیص آن‌ها با شادی‌های زندگی و روابط زناشویی مطلوب وجود دارد.

5- زوج‌های خرسند در مقایسه با زوج‌هایی که رابطه زناشویی و هیجانی خوبی با هم ندارند، احساس همدلی بیشتری به هم نشان می‌دهند و نسبت به احساسات یکدیگر حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند.

6- زوج‌های ناراضی از زندگی زناشویی در عکس‌العمل به رفتار نامناسب همسرشان مقابله به مثل می‌کنند.

7- زنان بهتراز مردان در ابراز دقیق عواطف و تشخیص آن‌ها عمل می‌نمایند. برای مثال وقتی که یک زن پیام هیجانی مثبتی به شوهرش می‌دهد، احتمالاً از علائم غیر کلامی - بدنی (مثل لبخند زدن) و از یک لحن صمیمانه در هنگام سخن گفتن استفاده می‌نماید. از طرف دیگر، مردان تمایل به استفاده از پیام‌های مبهم و مختلط (ترکیبی) دارند. برای مثال هنگامی که مردی می‌خواهد پیام هیجانی مثبتی به همسرش بدهد، این پیام هم همراه با خنده است و هم همراه با علائم بالقوه تهدیدکننده‌ای چون حرکات ابرو یا چشم.

8- ناتوانی مردان در تشخیص و ابراز دقیق عواطف، علت مهم و اساسی ازدواج‌های ناموفق است. برای مثال در برانگیختگی‌های هیجانی بالا در طول کشمکش‌های زناشویی (که از طریق اندازه‌گیری علائم فیزیولوژیکی مثل ضربان قلب یا فشار خون مشخص می‌شود) مردانی که از زندگی زناشویی خود راضی نمی‌باشند و با همسران خود اختلاف دارند، علائمی از گوشه‌گیری یا انزوای هیجانی و بی عاطفگی از خود نشان می‌دهند، روان‌شناسان آن را «حصار سنگی» نامیدند.

9- زوج‌های شاد و خوشبخت نسبت به زوج‌های ناسازگار، هم در اظهار و ابراز عواطف و هم در استنباط، تشخیص و دریافت عواطف، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.

10- برخی از مردان احساس می‌کنند که هم زمان از دو طرف مورد تهدید واقع می شوند: یکی از طرف موقعیت‌هایی که قادر به کنترل آن‌ها نمی‌باشند و یکی هم از طرف عواطف ناخوشایند و منفی، چون اضطراب و اندوه که به‌وسیله این موقعیت‌ها ایجاد می‌شوند. این مردان هنگامی که احساس آسیب‌پذیری و ناتوانی می‌نمایند، عصبانی می‌شوند و مایل به تجربه حالت‌های هیجانی هستند تا از آن طریق احساس کنند قادر به کنترل موقعیت‌ها می‌باشند.

11- در زمینه زندگی زناشویی، وضعیت فوق بدین معنی است که احتمالاً یک شوهر به تقاضای همسرش جهت استقلال بیشتر، با واکنش‌های خشم‌آلود به این نوع گستاخی پاسخ دهد تا واکنش‌های مضطربانه، و علت بروز چنین واکنشی احتمالاً ترس از دست دادن همسر است. این خشم و عصبانیت ممکن است منجر به رفتارهای تخریبی شود که با جنگ و دعواهای خانوادگی و ضرب و شتم‌های جسمی و خشونت‌آمیز همراه است.

12- در تعامل‌های پر از تنش و تعارض زندگی زناشویی، حتی شوهرانی که بسیار مقاوم و شکیبا می‌باشند، احساس درهم شکسته شدن می‌نمایند و در مقابل علائم جسمانی و منفی شدیدی (چون انقباضات و دردهای معده، افزایش ضربان قلب، تعریق کف دست، سردرد و ... ) که آنان را تهدید می‌کند، احساس ناتوانی، اضطراب و دستپاچگی می‌نمایند. در چنین شرایطی، مردان ممکن است به صورت خودکار و غیر ارادی دچار خشم شوند. روی هم رفته و بر اساس یافته‌های مطالعات انجام شده بر روی تعامل‌های زندگی زناشویی، فرض می‌شود که اگر زوجین از عواطف همسرانشان آگاه شوند و بتوانند عواطفشان را به صورتی واضح و آشکار به یکدیگر اطلاع دهند و ابراز نمایند، زندگی بهتری خواهند داشت. برای این کار لازم است تا نسبت به علل، جوانب و پیامدهای عواطفشان بر زندگی زناشویی‌شان آگاه گردند

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور 1386ساعت 22:33  توسط حسن صفري  | 

روش های عملی برای افزایش اعتماد به نفس کودکان

با کمک واژه ها از کودکانتان حمایت کنید.

 • عبارتی مورد علاقه

برای کودک خود عبارت یا کلامی خاص بکار ببرید که تنها مورد استفاده خودتان دو نفر قرار گیرد. این عبارت را به طور مداوم تکرار کنید تا کودک شما احساس تمایز کند.

 • تلقین مثبت

هنگامی که فرزندان شما اقدامی تحسین آمیز انجام میدهند، در حضور خودشان از اقدام آنان برای دیگران تعریف کنید.`لطف کردی که این دیکته را به خواهرت گفتی . می خواهم به مادربزرگ زنگ بزنم و بگویم که چکار کردی.` اطمینان حاصل کنید که فرزند شما به مکالمه شما گوش می دهد.

 • نام هایی محبوب

نامهایی محبوب برای فرزندان خود انتخاب کنید و آنهایی را بکار ببرید که کودکان می پسندد.و اگر موجب خجالت فرزندتان می شود ، تنها در خانه از این اسامی استفاده کنید.

 • دلایل قوانین

برای توضیح قوانین خانوادگی وقت صرف کنید. کودکان طبیعتا می‌خواهند بدانند چرا مجبورند بعضی کارها را به روشی خاص انجام دهند.

 • استفاده از جملات تاکیدی

گفتگوی درونی و سالم را در خانواده تشویق کنید. مطالعات حاکی از آناست که انسانهای خوش بین ، قادرند به شیوه ای مثبت اندیشه کنند.چرا که نداهای درونی آنها مثبت است.

 • آخرین روز مدرسه را جشن بگیرید.

 

 • از عقاید فرزندانتان قدردانی کنید.

 

 • دوستت دارم.

هرگز تقویت کننده اصلی اعتماد به نفس را فراموش نکنید. به کودکانتان بگویید که آنها را دوست دارید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور 1386ساعت 22:31  توسط حسن صفري  | 

تفاوت شوخی وخنده در زنان و مردان

تفاوت خنده و شوخی در مردان و زنان

 

 

به گفته پژوهشگران تفاوت کیفیت شوخی و خنده در مردان و زنان از کودکی آغاز می شود.

پژوهشگران اعلام کردند: کیفیت خنده و شوخی در زنان و مردان متفاوت است.
پژوهشگران آلمانی در بررسی‌ها روانشناختی دریافتند، مردان بیشتر در گفت‌وگوهای خود شوخی و مزاح می کنند و ترجیح می دهند که از شوخی ها و لطیفه های آماده و از پیش دانسته استفاده کنند.
به گفته پژوهشگران تفاوت کیفیت شوخی و خنده در مردان و زنان از کودکی آغاز می شود.
بررسی ها نشان می دهد، پسرها از سن 3 سالگی تمایل دارند که نقش یک فرد شوخ طبع و بذله گو را بازی کنند در حالیکه دختر بچه های 3 ساله، تنها خندیدن را ترجیح می دهند. پژوهش‌ها همچنین نشان می دهد، نوع خندیدن زنان با مردان نیز متفاوت است. به گونه ای که مردان هنگام خندیدن هوا را به طور متوسط با 280 ارتعاش در ثانیه از دهان خود خارج می کنند، در حالیکه صدای زنان هنگام خندیدن ارتعاش بیشتری دارد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور 1386ساعت 22:29  توسط حسن صفري  | 

تفاوت روانشناختی زنان ومردان

روانشناختي:

 

* تفكر غالب در مردان: جدايي (استقلال)، موفقيت، شغل و در زنان: وابستگي(تعلق)، گفتگو و رابطه ميباشد.

* زنان بيشتر از مردان نگران سلامتي خود هستند.

* زنان به پول به چشم ابزار مينگرند اما مردان به عنوان منبع قدرت.

* زنان بيشتر از مردان از ديگران در خواست آمك ميكنند.

* مردان از لحاظ جنسي حسد ميورزند زنان از لحاظ احساسي و رابطه صميمي.

* وفاداري در زنان بيشتر از مردان است.

* مردان بيشتر به اشياء و اهداف و زنان به افراد و احساسات علاقه مند ميباشند.

*مردان هيچگاه در مورد مشكلاتشان صحبت نمي کنند

درخواست کمك از ديدگاه مردان ضعف تلقي ميگردد.

*مردان پرخاشگر، جنگجو تر و سلطه جو تر از زنان ميباشند.

* دغدغه فكري مردان وضعيت مالي و زنان جذابيت فيزيكي است.

* مردان بيشتر منطقي، تحليل آننده و خرد گرا هستند زنان بيشتر خلاق، آل نگر و احساساتي.

*برخلاف تصور مردان بيشتر از زنان نسبت به پايان يافتن رابطه آسيب پذير تر و وابسته تر ميباشند و در صورت پايان

يافتن يك رابطه خرد ميگردند. زيرا مردان معمولا دوستان و پشتيبان احساسي آمتري نسبت به زنان دارند.

* مردان نصيحت زنان را به منزله عدم کفايت و شايستگي خود قلمداد ميكنند.

* مردان براي دلداري دادن زنان آزرده راه حل براي مشكلاتشان ارائه ميدهند اما اين عمل از سوي زنان بي توجهي به احساساتشان تفسير ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور 1386ساعت 22:28  توسط حسن صفري  | 

10 راهنمائی موثر برای تقویت حافظه

 

روان‌شناسان شناختی، به روش‌های مختلفی دست یافته‌اند که می‌تواند به نحو چشمگیری حافظه شما را تقویت کند. راهبردهایی مانند بسط، مرور ذهنی و وسایل یاد یار می‌توانند به شما در بهتر به خاطر سپردن آنچه مطالعه می‌کنید کمک کنند. به خدمت گرفتن چند تا از این راهبردهای اثبات شده در هنگام مطالعه می‌تواند تفاوت بارزی در عملکرد درسی و نتایج امتحانی شما به وجود آورد.

در این زمینه، دو تا از مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید بکنید، یکی اجتناب از حفظ کردن و با عجله آماده شدن برای امتحان و دیگری یک خواب خوب شبانه است. پژوهش‌ها نشان می دهد که شب تا صبح درس خواندن، روش بسیار غیرموثری برای یادگیری معلومات جدید است و خواب می‌تواند به استحکام حافظه و عملکرد بهتر در امتحان کمک کند.

در حوزه روان‌شناسی شناختی، چند راهبرد مختلف برای تقویت حافظه وجود دارد که اثر بخشی آن‌ها مورد آزمایش قرار گرفته و به اثبات رسیده است. در این مقاله با برخی از این روش‌ها آشنا می‌شویم:

1- توجه خود را بر روی آن چه مطالعه می‌کنید متمرکز سازید
توجه یکی از مؤلفه‌های عمده حافظه است. به منظور آن که اطلاعات از حافظه کوتاه مدّت به حافظه بلند مدّت منتقل گردند، شما باید به طور فعّال به آن‌ها توجه کنید. سعی کنید در محیط‌هایی بدون سر وصدای موجب حواس‌پرتی مثل تلویزیون، موسیقی و ... مطالعه کنید.

2- از حفظ کردن مطالب و با عجله برای امتحان حاضرشدن بپرهیزید
جلسات منظمی برای مطالعه در نظر بگیرید. مطالعه مطالب در طول چند جلسه، زمان کافی برای پردازش مناسب اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دانش‌آموزانی که به طور مرتب مطالعه می‌کنند بسیار بهتر از کسانی که تمام مطالب را در یک جلسه طولانی مطالعه می‌کنند، مطالب را به یاد می‌آورند.

3- اطلاعاتی که مطالعه می‌کنید را سازماندهی کنید
پژوهشگران دریافته‌اند که اطلاعات در حافظه به صورت خوشه‌ای سازماندهی شده‌اند. شما نیز می‌توانید به بهره‌گیری از این ویژگی به ساختاردهی و سازماندهی مطالبی که مطالعه می‌کنید بپردازید. سعی کنید مفاهیم و عبارت‌های مشابه یا مرتبط را با هم گروه‌بندی کنید.

4- از وسایل یاد یار برای به خاطر سپردن اطلاعات استفاده کنید
منظور از وسایل یادیار، روشی است که دانش‌آموزان معمولاً از آن‌ها برای یادآوری مطالب کمک می‌گیرند. برای مثال، شما می‌توانید عبارتی که باید به یاد آورید را به چیزی که خیلی برایتان آشناست مرتبط سازید. بهترین یادیارها آن‌هایی هستند که تصورات مثبت، شوخی‌ها یا چیزهای تازه و ابتکاری را به خدمت می‌گیرند. مثلاً قافیه یک شعر، یک آواز و یا یک جوک ممکن است به شما در به یادآوردن بخش خاصی از اطلاعات کمک کنند.

5- اطلاعات را در ذهن‌تان بسط دهید و مرور کنید
برای به خاطر آوردن اطلاعات، شما باید آنچه مطالعه کرده‌اید را در حافظه بلند مدّت خود قرار دهید. یکی از موثرترین روش‌ها، بسط و مرور نام دارد. یک مثال از این روش این است که ابتدا تعریف عبارت‌های کلیدی را بخوانید، سپس با دقت بیشتر آن تعریف‌ها را مطالعه کنید و سرانجام به مطالعه تشریح جزئیات معنی آن عبارت‌ها بپردازید. پس از چند بار تکرار این فرایند، یادآوری این اطلاعات بسیار بهتر و آسانتر خواهد شد.

6- اطلاعات تازه را با چیزهایی که قبلاً می‌دانستید ارتباط دهید
هنگامی که مطالب ناآشنا و تازه‌ای را مطالعه می کنید، مدتی را به فکر کردن در مورد این که این اطلاعات چه ارتباطی با دانسته‌های قبلی شما دارد اختصاص دهید. با ارتباط برقراری کردن بین ایده‌های جدید و دانسته‌های موجود قبلی، احتمال به خاطر آوردن اطلاعات تازه به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

7- مفاهیم را در ذهن‌تان مجسّم کنید
بسیاری از افراد با مجسّم کردن اطلاعاتی که مطالعه کرده‌اند، قدرت حافظه و به یادآوری خود را بهبود چشمگیری می‌بخشند. به عکس‌ها، نمودارها و سایر تصاویر کتاب‌های درسی‌تان توجه کنید. حتی اگر چنین تصاویری وجود ندارد می‌توانید خودتان ایجاد کنید. در حاشیه یادداشت‌هایتان شکل یا نمودار بکشید یا از ماژیک‌های رنگی برای برجسته‌سازی و گروه‌بندی مطالب مرتبط استفاده کنید.

8- مفاهیم جدید را به فرد دیگری آموزش دهید
پژوهش‌ها نشان می دهد که خواندن مطالب با صدای بلند، در به خاطر سپردن آن‌ها بسیار موثر است. روان‌شناسان همچنین دریافته‌اند که در صورتی که دانش‌آموزان به «تدریس» مفاهیم جدید به دیگران بپردازند، درک و یادآوری آن‌ها بهبود پیدا خواهد کرد. شما می‌توانید با آموزش دادن مفاهیم و اطلاعات جدید به دوست یا همکلاس خود، این رویکرد را امتحان کنید.

9- به اطلاعات پیچیده توجه بیشتری کنید
آیا تا کنون متوجه شده‌اید که به یاد آوردن اطلاعات ابتدایی یا انتهایی یک فصل، گاهی چقدر آسانتر است؟ پژوهشگران دریافته‌اند که موقعیت قرار گرفتن اطلاعات می‌تواند در به یادآوردن آن‌ها نقش داشته باشد. در حالی که به یاد آوردن اطلاعات میانی ممکن است دشوار باشد، شما می‌توانید با صرف وقت بیشتر و مرور اطلاعات از اوّل و یا تجدید ساختار اطلاعات، بر این مشکل فائق آیید. هنگامی که به یک مفهوم پیچیده و سخت برخوردید، زمان بیشتری را صرف به خاطر سپاری آن کنید.

10- روش مطالعه خود را تغییر دهید
یک راه عالی برای افزایش قدرت یادآوری مطالب، تغییر گاه به گاه روش مطالعه است. اگر به مطالعه در یک مکان معین عادت کرده‌اید، سعی کنید جایتان را عوض کنید. اگر بعد از ظهرها مطالعه می‌کنید، هر روز صبح چند دقیقه‌ای را به مرور اطلاعاتی که روز قبل مطالعه کرده‌اید اختصاص دهید. با افزودن یک عنصر جدید به جلسات مطالعه خود می‌توانید اثربخشی تلاش‌هایتان را افزایش دهید و قدرت یادآوری خود را بهبود بخشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور 1386ساعت 22:25  توسط حسن صفري  | 

نکته هایی در مورد رابطه جنسی سالم

منظور از رابطه جنسی در این مقاله، رابطه جنسی سالم و بدون استرس

میان دو شریک سالم و عاری از هرگونه بیماریهای مقاربتی میباشد.

1- بهبود حس بویایی: پس از رابطه جنسی ترشح هورمون پرولاکتین

  افزایش مییابد. این هورمون سبب میگردد تا سلولهای بنیادی مغز

نورونهای جدیدی را در پیاز بویایی مغز ایجاد کنند. (در دوران

شیردهی نیز این بهبودی حس بویایی در زنان مشاهده میگردد)

2- کاهش ریسک بیماریهای قلبی: داشتن بیش از 3 نوبت رابطه جنسی در

طول هفته ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی را درمردان به نصف کاهش

میدهد. رابطه جنسی کلسترول بد خون را نیز کاهش میدهد.

3- کاهش وزن و تناسب اندام: رابطه جنسی یک نوع فعالیت بدنی است.

یک رابطه جنسی پرحرارت 200 کالری انرژی می سوزاند، یعنی معادل 15

دقیقه دویدن بروی دستگاه ترد میل(دو ثابت). ضربان قلب فرد

برانگیخته (از لحاظ جنسی) از 70 بار در دقیقه به 150 بار در

دقیقه افزایش می یابد. انقباضات حین رابطه جنسی باعث تمرین و

درگیر شدن عضلات لگن، رانها، باسن، بازوها، گردن و قفسه سینه

میگردد. پلاسمای منی مردان حاوی هورمونهای تحریک کننده غدد

تیروئید میباشد، که میتواند باعث افزایش متابولیسم پایه در زنان

و کاهش وزن آنان گردد.

4- رابطه جنسی باعث افزایش تولید هورمون تستوسترون میشود: این

هورمون باعث محکمتر شدن عضلات و استخوانها میگردد.

---------------------------------

5- کاهش افسردگی: زنانی که از لحاظ جنسی فعال بوده و شریک جنسی

آنان نیز از کاندوم استفاده نمی کنند، کمتر مستعد افسردگی

میباشند. هورمون پروستاگلاندین موجود در منی مردان بوسیله دستگاه

تناسلی زنان جذب گردیده و باعث تعدیل هورمونهای زنانه می شود.

منی مردان حاوی هورمونهای استروژن و پروژسترون میباشد که هر دوی

آنها در بهبود خلق موثر میباشند. زنانی که در معرض منی شوهران

خود قرار دارند (رابطه جنسی بدون کاندوم) شادتر میباشند. (البته

حاملگی ناخواسته و عدم ابتلا به بیماریهای مقاربتی بایستی در

اولویت باشد)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:42  توسط حسن صفري  | 

هفت راه برای افزایش مقدار اسپرم

بیشتر مردان چه بخاطر بچه دار شدن و چه بخاطر لذت بردن از انزال، تمایل به افزایش مقدار اسپرم خود دارند. به نظر برخی زیاد بودن حجم مایع منی میتواند نشان دهنده سلامت جسمی باشد. صرف نظر از صحت و سقم این گفته، بدون شک افزایش حجم منی میتواند لذت ارگاسم را بیشتر و مدت آنرا طولانی تر نماید. بعلاوه افزایش تولید اسپرم در بیضه میتواند میل جنسی شما را هم بیشتر سازد.

شما امروز در این مقاله نکات سودمندی در مورد افزایش مایع منی خواهید آموخت.

1- ترک سیگار: سیگار علاوه بر تمام مضراتی که دارد، مقدار اسپرم شما را کاهش میدهد. گاهی مقدار اسپرم افراد سیگاری حدود 22 درصد کمتر از سایرین است.

2- لباس زیر راحت و گشاد بپوشید: علت اینکه بیضه ها درون کیسه ای خارج از بدن قرار دارند این است که باید دمای آنها چند درجه خنک تر از دمای بدن باشد. بهمین خاطر پوشیدن لباس زیر و شورت تنگ که بیضه ها را به بدن شما میچسباند کار مناسبی نیست. اگر بتوانید بهتر است شبها لخت بخوابید.

3- تغذیه مناسب داشته باشید: بدون شک بعضی از غذاها روی تولید مایع منی اثر دارند. غذاهایی که چربی کم و کربوئیدرات و پروتئین فراوان دارند بعلاوه سبزیجات وغلات موجب تقویت منی میشوند. ورزش به همراه تغذیه سالم، باعث تضمین سلامتی شما میشود.

4- سعی کنید بجای استمنا بیشتر سکس داشته باشید: هر چقدر تعداد دفعات انزال شما بیشتر باشد(مانند حالت جلق زدن هر روز) حجم و غلظت منی شما کمتر خواهد شد.

5- اجتناب از مصرف مشروبات الکلی: الکل به علت اثر روی کبد باعث افزایش سطح هورمون استروژن(هورمون زنانه) در بدن شده و کاهش میل جنسی و مقدار مایع منی را بدنبال دارد.

6- تمرین حرکات ورزشی کجل: هرچند این تمرینات اثری روی مقدار اسپرم ندارد، ولی به کمک آن میتوانید قدرت پرتاب منی خود را بیشتر کنید و لذت بیشتری از انزال ببرید.

7- ویتامین ها و مکملهای غذایی: ماری ژوانا و بعضی داروها موجب کاهش اسپرم میشوند. در مقابل مکمل های غذایی طبیعی هم هستند که تولید منی را بیشتر میکنند.مانند:
کارنیتین:در گوشت قرمز و شیر وجود دارد.
فولیک اسید:
آرژینین:در آجیل، کنجد، تخم مرغ و گوشت وجود دارد و تقویت کننده منی است.
ویتامین ایی و سلنیوم: این دو ماده نیز باعث افزایش تولید منی میشوند.

برگرفته از سایت: IRAN69

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:40  توسط حسن صفري  | 

معمولا ، ماه برای زنان قمری است ، نه شمسی و میلادی (شناخت روحیات زنان طی یک سیکل)

 

نوسانات ماهانه ی هورمون ها می تواند باعث افسردگی و یا خوشحالی، خستگی یا پر انرژی بودن، بی علاقگی به سکس و یا شهوتی شدن شما شود. اما اگر شما بتوانید این تغییرات را پیش بینی کنید، می توانید از لحظاه های خوبتان بهترین استفاده را برده و این زمان را طولانی تر کنید. در اینجا چرخه ی خصوصیات شما را از روز ۱ تا ۲۸ بررسی کرده و راهبردها و متدهایی برای کنترل و تنظیم رفتارهایتان به شما معرفی می کنیم. روز ۱ تا ۷ :هفته ی بدی است برای

بدنتان
دوران قاعدگیتان روز اول شروع شده است و به همراه خود حالات بدی مثل اسهال نیز می آورد (به خاطر بالا رفتن میزان پروستاگلاندین، ماده ی شیمیایی که باعث تحریک روده می شود این حالت ایجاد می شود). افرادی که مبتلا به آسم یا میگرن هستند، بیماریشان در این دوره تشدید می شود. هفته ی خوبی است برای مغزتان
همینطور که به روز ششم نزدیک می شوید، وارد یک مرحله ی فولیکولی می شوید. این زمان دوران آرامی است که تخمک ها رشد کرده و آماده می شوند که از تخمدان بیرون بیایند. برای کارهایی که نیاز به خلاقیت و ابتکار دارد، دورانی فوق العاده است.

رابطه ی جنسی در این دوره
میزان کم استروژن باعث می شود که دیرتر تحریک شوید، به همین خاطر باید از شریک جنسیتان بخواهید که کمی بیشتر فعالیت کند.

روز ۸ تا ۱۴:

هفته ی خوبی است برای بچه سازی
همینطور که بدنتان خود را برای تخمک گذاری در روز
۱۴ آماده می کند، میزن استروژن کم کم افزایش می یابد. علائمی که به شما کمک می کند تا بفهمید تخمک گذاری انجام شده است یا خیر و قدرت باروری دارید شامل موارد زیر است: تغییر رنگ مایع تخلیه شده از مهبل از زرد-سفید گرفته تا اینکه کاملاً شفاف می شود. در بعضی زن ها خونریزی و دل درد هم اتفاق می افتد.

هفته ی خوبی است برای خُلقتان
استروژن در ابتدا به صورت یکنواختی افزایش می یابد، اما بعد این افزایش سرعت میگیرد. روز
۱۴ (تخمک گذاری) شما دیگر احساس تعادل می کنید. حال و حوصله پیدا می کنید و اعصابتان راحت است.

رابطه ی جنسی در این دوره
رابطه ی جنسی در این دوره بسیار پرلذت خواهد بود و اُرگاسم بهتری خواهید داشت. شريكتان نیز همراه شما در این دوران لذت زیادی خواهد برد.

روز ۱۵ تا ۲۱:

هفته ی بدی است برای پوستتان
پوشش رحم دوباره در حال ساخته شدن است و ممکن است در این دوره جوش و لک روی پوستتان مشاهده کنید. در چنین وضعیتی می توانید با یک متخصص پوست مشورت کنید. احتمالاً متخصص مربوطه برایتان آنتی بیوتیک برای مصرف یک هفته تجویز خواهد کرد.

هفته ی خوبی است برای اعتماد به نفستان
به اواسط هفته که می رسید، میزان پروژسترون رو به افزایش می رود که یک خوشحالی و خوشبینی ناگهانی به شما می دهد. در قرعه کشی ها شرکت کنید، یا ترفیع رتبه ای که خیلی وقت بود می خواستید را با رئیستان در میان بگذارید. تا میتوانید از این دوران لذت ببرید.
روز
۲۲ تا ۲۸:

هفته ی بدی است برای PMS (علائم قبل از قاعدگی)
میزان پروژسترون به بالاترین حد خود رسیده و نشانه ای است برای اینکه شما به دوره قبل از قاعدگی وارد شده اید. البته ممکن است هیچگونه علائمی (همه ی علائم، از درد سینه گرفته تا سردرد) نداشته باشید و یا فقط بعضی از آنها را در خود مشاهده کنید. به خاطر ترشح میزان کمی هورمون مردانه ی تستوسترون در این دوره، ممکن است با علائمی مثل زیاد شدن موی صورت یا تند شدن عرق بدن مواجه شوید. هفته ی بدی است برای روحیه تان
ممکن است در این دوران احساس افسردگی کنید. اشتهایتان نیز بسیار بالا خواهد رفت و ممکن است برای رفع این گرفتگی و افسردگی زیادتر از معمول غذا بخورید. پس بهتر است از غذاهایی استفاده کنید که حال شما را هم بهتر کند مثل برگر بوقلمون یا سیب زمینی پخته که هر دو حاوی آمینو اسیدی هستند که باعث بالا بردن روحیه می شود. اگر احساس نفخ داشتید از غذاهای پر-پروتئین، کم کربوهیدرات و کم نمک استفاده کنید، هم حالت نفخ را از بین خواهد برد و هم به تقویت روحیه ی شما کمک می کند. نگران چاق شدن هم نباشید، به خاطر بالاتر بودن درجه حرارت بدن کالری بیشتری خواهید سوزاند.

رابطه ی جنسی در این دوره
تولید تستوسترون بیشتر باعث آرام تر شدن و در نتیجه جذاب تر شدن صدایتان میشود.

روز ۲۸:

با علائمی روبه رو خواهید شد که به شما می گوید فردا روز قاعدگیتان است: باد کردن شکم، کم خوابی و سردرد


منبع:سایت پزشک
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:40  توسط حسن صفري  | 

مشكلات جنسی ۵۰ درصد علت طلاق در كشور است(۲)

پیشگیری به جای درمان
دكتر رسول روشن استاد دانشگاه شاهد با اشاره به این نكته كه نیاز جنسی مثل دیگر نیازهای انسان اگر به خوبی هدایت نشود منجر به اختلالات می شود درباره انواع اختلالات جنسی می گوید: «اختلالات جنسی انواعی دارند كه برخی از آن نپذیرفتن هویت جنسی، اختلال در كاركرد های جنسی در زمینه میل جنسی، ارضای میل جنسی (ارگاسم) و زود انزالی و درد جنسی در زنان هستند.» وی با تاكید بر پیشگیری به جای درمان می گوید: «بهتر است به جای اینكه به درمان اختلال جنسی بپردازیم پیشگیری كنیم كه لازمه آن آموزش جنسی است. برای تربیت جنسی از زمان كودكی و زمان شیرخواری دستورات دینی فراوانی داریم. در ازدواج در جامعه ما ضعفی است ما دست دو جوان را در دست هم می گذاریم بدون اینكه به آنها آموزش داده باشیم. جامعه ما جامعه بازی نیست و محدودیت هایی دارد كه در بعضی جاها افراط آمیز است. باید به جوان بیاموزیم كه ارتباط بیش از آنكه جنبه جسمی داشته باشد جنبه روانی و عاطفی دارد. باید به جوانان ویژگی های زنان و مردان آموزش داده شود. گاهی بحث آگاهی را كه مطرح می كنیم بعضی تصورشان این است كه می خواهیم اشاعه فساد كنیم اما منظور از آگاهی دادن، اطلاعات در زمینه رفتار و اخلاق جنسی، ویژگی های عاطفی و روانشناختی زن به مرد و بالعكس و اینكه چگونه می توان تضادها را به وحدت و یك انسجام عاطفی تبدیل كرده است.»دكتر روشن معتقد است بسیاری باورهای ما پیش از اینكه دینی و علمی باشد عرفی و مطابق با باورهای ساخته و پرداخته و به نوعی خرافات است. اینها را باید از هم جدا كنیم. اندیشمندان و مسئولان باید پاسخگوی نیازهای طبیعی و فطری انسان ها باشند و این پاسخگویی باید در دو مرحله صورت گیرد یكی اینكه جنبه های تئوریك و نظری این معضل را بشكافند و در كنار آن به جامعه برنامه ارائه دهند. در حال حاضر ما تنها یك برنامه داریم. نقص و نه اثبات. الان می گوییم كه توجه جوانان را به كارهای علمی، اوقات فراغت و ورزش و... جلب كنیم اما راهی كه بتواند مسائل جنسی را حل كند ارائه داده نشده است. در حال حاضر بسیاری از خانواده ها برای مشكلات جنسی به مراكز مراجعه نمی كنند و اصلاً از آن حرفی نمی زنند و بنابراین مشكلات جنسی پوشیده است و نمی توان از آن آمار دقیقی ارائه داد.در بررسی میزان رقابت جنسی در كاركنان زن دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه در سال
۸۴ كه توسط كتایون اسماعیلی انجام شد مشخص گردید میانگین سن افراد ۷/۳۷ سال بوده است. ۹۱ درصد كارشناس و بقیه كاردان یا كارشناسی ارشد بودند. ۲۳ درصد از كاندوم استفاده می كردند، ۵۴ درصد همسران افراد دارای مدرك كارشناسی بوده اند، ۳/۹۷ درصد افراد دارای اتاق خواب جداگانه بودند و ۷۸ درصد زنان و ۸۰ درصد مردان در كلاس های آموزش قبل از ازدواج شركت نكرده بودند، ۶۰ درصد زنان جهت رابطه جنسی پیشقدم نمی شدند و رضایت جنسی زنان در پژوهش انجام شده در حد متوسط بوده است.از این نقطه نظر رفتار جنسی افراد با متن زیستی كه در آن زندگی می كنند بسیار مرتبط است. این نكته در پژوهش دكتر اكرم خمسه در بررسی ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه از دانشجویان متاهل مشخص شده است. در این پژوهش آمده است رفتار جنسی جنبه مهمی از كیفیت زندگی زناشویی است كه تركیبی از مفاهیم و نگرش ها، احساسات و فعالیت ها است و زنانگی و مردانگی را مجموعه ای از باورهای فرهنگی تعریف می كند. از لحاظ جنسی بین زنان و مردان بیشتر شباهت است تا تفاوت اما از لحاظ ارضای جنسی مردان با ۹۰ درصد بیشتر از زنان رضایت جنسی دارند و زنان به میزان ۶۰ درصد نسبت به مردان آزردگی و رنجش از رابطه جنسی شان بیشتر است. در همین رابطه زنانی كه الگوهای كلیشه ای زنانه مثل (عاطفی بودن، ملایم بودن و حساس بودن) را دارند نارضایتمندی آنها از رفتارهای جنسی در خانواده ها بیشتر است برعكس آنها كه از الگوهای انعطاف پذیر زنانه و مردانه استفاده می كردند رضایتمندی بیشتری داشتند.دكتر خمسه تاكید می كند باید بر آموزش های قبل از ازدواج و با نگاه ویژه بر رفع بر كلیشه های جنسیتی كار كنیم. وی معتقد است یك رابطه جنسی خوب با یك برنامه ریزی، یادگیری و گفت وگو توام است و اینكه رابطه جنسی باید به طور ذاتی با مهارت و خبرگی توام باشد غلط است.
• گفتن از بایدها به جای نبایدها
واقعیت قضیه: «در حال حاضر در جامعه افراد مختلف دیدگاه های متفاوت دارند همه معتقدند مشكل وجود دارد ولی وقتی می خواهند آن را مطرح كنند فرهنگ ما جلو می آید و باعث می شود به عنوان مسئله زشت از طرح آن عقب نشینی كنند. ما در حالت تضاد درونی هستیم.»دكتر سیدكاظم فروتن، دبیر كنگره علمی مشكلات جنسی و خانواده و متخصص كلیه در ادامه تعریف واقعیت قضیه می گوید: «متاسفانه در دانشگاه ها هم خیلی كمرنگ به بحث مشكلات جنسی پرداخته می شود خیلی وقت ها در كلاس درس سریع از آن رد می شوند چون نه استاد آمادگی صحبت از آن را دارد و نه دانشجو آمادگی پذیرش این مطالب را.»مطابق با نتایج یك تحقیق مشاهده شده مرگ و میر افراد دارای نارسایی قلبی كه سلامت جنسی آنها برقرار است
۵ برابر كمتر از افراد دارای نارسایی قلبی است كه سلامت جنسی ندارند.به علت نبود مراكز درمانی تخصصی در كشور برای درمان اختلالات جنسی آئین نامه ای با همكاری مسئولان معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان و اساتید دانشگاه ها تنظیم شده و در حال حاضر در مرحله انتظار برای امضای وزیر بهداشت و درمان است. این آئین نامه در زمینه راه اندازی كلینیك های تخصصی بهداشت و سلامت خانواده زیرنظر دانشگاه علوم پزشكی كشور است.در حالی كه در اكثر كشورهای دنیا آموزش جنسی را در مدارس از مقطع راهنمایی آغاز می كنند در كشور ما در آخرین سال دبیرستان این آموزش داده می شود و پس از اولین كنگره مشكلات جنسی وزارت بهداشت اقدام به برگزاری دوره های آموزش قبل از ازدواج در مراكز بهداشتی و درمانی كرده است.دكتر فرهاد جعفری متخصص پزشكی اجتماعی كه بررسی را در مراكز درمانی داشته است می گوید: «كیفیت كلاس های آموزشی در مراكز بهداشتی درمانی بسیار پایین است و آموزش ها بسیار سطحی و ابتدایی است و زوج ها هم تنها برای اینكه آزمایش های قبل از ازدواج را انجام بدهند و زودتر كارشان به انجام برسد دوره ای را می گذرانند و می روند. ما هنوز برای طرح برخی مسائل مشكل داریم مثلاً من در جلسه ای كه برای عده ای معلم صحبت می كردم متوجه شدم هنوز ظرفیت لازم وجود ندارد. كاندوم انگار كلمه ای است كه اسم آن را نباید گفت. در حالی كه الان دنیا با آنومی ایدز روبه رو است و دنیا تنها برایش یك دو راه پیدا كرده است، آموزش بهداشت و كاندوم. ما می توانیم به درستی از آن حرف بزنیم.»دكتر فروتن معتقد است: «ما همیشه روی نبایدها كار كردیم و چیزی به نام باید جایش نگذاشتیم. بالطبع جوان ما ممكن است نیاز طبیعی اش را ناسالم اشباع كند. پس به جای حل مشكلات به طور طبیعی آنها را ریشه یابی كنیم.»
• دانشگاه شاهد و تنها دانشگاه شاهد
متولی برگزاری كنگره مشكلات جنسی و خانواده ها مثل بار قبل تنها دانشگاه شاهد بود. دكتر جعفری دراین باره می گوید: «به تصور زدن اتهام هیچ كس دنبال این موضوعات نرفته و نمی رود. این یك موضوع حساس است و ممكن است برچسب هایی به افراد زده شود. همین باعث شد دانشگاه شاهد متولی برگزاری كنگره باشد. شاید اگر دانشگاه شاهد سراغ این موضوع نمی رفت هیچ كس تا
۲۰ سال دیگر هم این موضوع را مطرح نمی كرد. در حال حاضر در سطح بالا همه حمایت می كنند اما موضوع این است كه چگونه این موضوعات را به سطح جامعه ببریم تا گاردی ایجاد نشود و حساسیتی در مردم به وجود نیاید.»


منبع:آفتاب

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:39  توسط حسن صفري  | 

ماساژ جنسی بدن زن

ماساژ علاوه بر تاثیرات مفیدی که روی بدن دارد، میتواند نقش تحریک کنندگی نیز داشته و لذت سکس را دو چندان نماید. ماساژ ارتباط جسمی زن و مرد را بیشتر کرده، ضمن برانگیختگی جنسی موجب میشود تا آنها لذت بیشتری از رابطه جنسی با یکدیگر ببرند. در خانمهایی که مشکل ارگاسم دارند یا اینکه دیر به ارگاسم میرسند، ماساژ بدن نقش مهمی در تسهیل ارگاسم دارد و در این امر بسیار کمک کننده است.

در اینجا مراحل مختلف ماساژ جنسی بدن زن را بطور ساده مرور میکنیم:

1-ماساژ پشت بدن:
برای شروع ماساژ و شل کردن عضلات بدن زن، بهتر است ابتدا از پشت او شروع کنید.اول نوک انگشتان خود را به پوست او بکشید بعد ناحیه پشت را از بالا تا پایین به آرامی نوازش کنید. سپس بطور متناوب با حرکات کششی، لرزشی (
vibration
) و دایره وار، آنرا ماساژ دهید. گاهی میتوانید گوشت بدن او را درست مثل خمیر با دستتان بگیرید و آرام فشار دهید.
پوست سر را ماساژ داده و گاهی موهای او را بین انگشتان خود بگیرید. سپس سراغ پاهای او رفته و انگشتان پایش را با دست فشار دهید.

2- ماساژ جلوی بدن:
سینه و پستانها را از داخل به خارج بمالید. نوک سینه ها را به آرامی ماساژ تحریک کنید. موهای ناحیه شرمگاهی را نوازش کرده و به نرمی بکشید. با کف دستتان قسمت پایین شکم بمالید.کف دودست خود را بهم مالیده و وقتی گرم شد آنرا روی تخمدانهای زن بگذارید. عده ای معتقدند که انجام اینکار انرژی زن برای سکس را بیشتر میکند.
سعی کنید ناحیه مثانه و رحم را فشار دهید. در این هنگام بهتر است زن تمرینات
kegel را انجام داده و ماهیچه های کف لگن خود را مانند حالت متوقف کردن ادرار، سفت کند.

3- ماساژ واژن:
بهتر است در این مرحله دستکش لاتکس بپوشید. میدانید که زنها بدو طریق به ارگاسم میرسند: از راه تحریک نقطه جی و از راه تحریک کلیتوریس. بسیاری از خانمها ارگاسم از طریق نقطه جی را عمیق تر میدانند. گاهی اگر تحریکات بطور مناسب ادامه پیدا کند زن میتواند چند ارگاسم پشت سرهم داشته باشد. این ارگاسمهای متوالی و پشت سرهم تاثیر بسیار خوبی در روحیه زن دارد.
دست خود را به یک ماده لیز کننده مناسب آغشته نموده و لبهای واژن را به انگشتتان ازهم باز کنید. نوک انگشتان را به سمت بالا ( بطرف ناف) بگیرید. لبهای داخلی و خارجی (کوچک و بزرگ) را با انگشتتان از هم جدا کرده و آنها را تک تک به آرامی با دو انگشت بمالید.
حالا یک انگشت خود را وارد واژن کرده بدنبال آن انگشت دوم را نیز وارد کنید. انگشت شست خود را بالا نگه داشته و آنرا مقابل کلیتوریس قرار دهید. میتوانید دست خود را فشار دهید یا اینکه بلرزانید طوریکه دو انگشت شما با دیواره واژن و شست شما با کلیتوریس تماس داشته باشد.
کف دست خود را روی استخوان عانه و انگشتانتان را روی لبهای واژن قرار دهید، حالا دست خود را به آرامی به سمت پایین فشار داده و یک حرکت چرخشی به آن بدهید. با حرکت دست حدود 10 دایره فرضی بکشید، سپس کف دست خود را بلند کرده و با انگشت چند ضربه ملایم به لبهای واژن بزنید. چند ثانیه مکث نموده و دوباره همین حرکت را برای چند بار انجام دهید.
شما میتوانید گردن رحم را در قسمت پشتی و فوقانی واژن بصورت یک بافت گنبدی شکل با شکافی در وسط آن (مانند چانه) لمس نمایید. با احتیاط بافت اطراف آنرا تحریک کنید. عده ای از خانمها از این کار لذت زیادی برده و از شما میخواهند اینکار را برایشان تکرار کنید.
بیاد داشته باشید که کلیتوریس از آلت شما بسیار حساستر است. بنابراین هرگز انگشت خود را بصورت خشک و خشن روی آن نکشید. ابتدا که اندام تناسلی زن را لمس میکنید، کلیتوریس را فقط به نرمی فشار دهید. برای کاهش درد ناشی از اصطکاک میتوانید کلیتوریس را با لبهای واژن گرفته و با آن تحریک کنید.
انگشت خود را وارد واژن کرده سپس دست دیگر خود را که آزاد است روی قسمت پایین شکم بگذارید و به طرف یکدیگر فشار دهید.
اگر با قسمتهای حساس و لذتبخش اندام تناسلی زن آشنا نیستید از او بخواهید تا دست شما را گرفته و با دست شما خودش را تحریک و استمناءکند. بعد از آن خودتان به تحریک این قسمتها بپردازید.

یک روش دیگر برای ماساژ جنسی زن این است که مقداری ماده لیزکننده روی لب واژن ریخته سپس آنرا با انگشت شست و اشاره خود بگیرید و ضمن فشار به آهستگی بکشید. این عمل را چندین بار پشت سرهم انجام دهید.
تخمدانها در دو طرف واژن قرار دارند. گروهی از خانمها از ماساژ آنها لذت زیادی میبرند و گروهی دیگر آنرا دردناک میدانند. در صورت تمایل میتوانید آنها را ماساژ دهید.
قسمت داخلی رانها و موهای عانه را به نرمی نوازش کنید. بتدریج که زن لگن خود را بالا میبرد،این منطقه را بیشتر ماساژ دهید. بعد از مدتی میتوانید انگشت خود را به سمت لبهای واژن ببرید. به کمک یک ماده مناسب آنها را لیز نموده یکی یکی با دست بگیرید. محل اتصال لب بیرونی واژن به بدن را با دوانگشت گرفته از پایین به سمت بالا بکشید. نظیر همین عمل را با لبهای دیگر هم چند بار انجام دهید.
به آرامی انگشت خود را وارد واژن کنید. چند لحظه ثابت نگه داشته سپس آنرا وارد و خارج کنید. اگر لازم شد میتوانید از انگشت دیگرتان هم استفاده کنید.
انگشت شست را وارد واژن کرده کف دست خود را دور کلیتوریس بچرخانید و ضمن آن با سایر انگشتان، استخوان لگن را فشار دهید. به این ترتیب شما میتوانید سقف واژن (نقطه جی داخلی) و مثانه(نقطه جی خارجی) را تواما" تحریک نمایید.
با انگشت خود نقطه جی را داخل واژن تحریک کنید. برای اینکار انگشت خود را روی دیواره قدامی واژن گذاشته و آنرا مثل دکمه زنگ فشار دهید و دوباره بردارید. همزمان بااینکار کلیتوریس را هم کمی غلغلک بدهید. با دوانگشت خود دیواره واژن را در جهت بالا و پایین هشت بار باهم فشار دهید و همراه آن کلیتوریس را نیز تحریک کنید. سپس کلیتوریس را به نرمی با انگشت گرفته ضمن فشار به آرامی آنرا بکشید.
انگشت خود را داخل واژن بشکل دایره بچرخانید و در محل ساعت 12 کمی مکث کنید. بعد از مدتی ورودی واژن را با انگشت غلغلک دهید. انجام این عمل زن را بشدت حشری میکند. حالا انگشت خود را بین لبهای داخلی و خارجی واژن برده از پایین تا بالا به سمت کلیتوریس بچرخانید. در اینجا و بعد از انجام همه اینکارها او دیگر منتظر ورود آلت شماست و مطمئنا" لذت زیادی از آن خواهد برد!!

برگرفته از ایران69

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:38  توسط حسن صفري  | 

لزوم به تعويق انداختن رابطه جنسي

اگر شما به يك رابطه جدي و بلند مدت (ازدواج) مي انديشيد بهتر است رابطه جنسي را به پس از ازدواج موكول كنيد. به دلايل زير:

1- افراد مختلف نسبت به رابطه جنسي ديد متفاوتي دارند: رابطه جنسي براي آنان ميتواند به مفهوم تعهد، سرگرمي، لذت صرف، صميميت و يا هيچ چيز باشد. بهتر آنست كه شما تا زماني كه شناخت كافي نسبت به فرد و نحوه نگرش وي به سكس پيدا نكرده ايد اقدام به برقراري رابطه جنسي نكنيد. زيرا براي مثال اگر شما به سكس به ديد تعهد و صميميت بنگريد و به اميد آنكه با برقراري رابطه جنسي محبوب خود را از دست نخواهيد داد و به عكس از نظر فرد محبوب شما سكس يك لذتجويي صرف باشد آنوقت اندوه بزرگ و سرنوشت غم انگيزي را براي خود رقم زده ايد.

2- صرفنظر از آنكه شما چگونه مي انديشيد، رابطه جنسي پيامدها و تاثيرات شگرف و مهمي را در بر خواهد داشت.

3- رابطه جنسي احساسات شما را تحت الشعاع قرار داده و آنها را تشديد، لجام گسيخته و يا منحرف ميسازد: مغز انسان در سير تكاملي خود به گونه اي طراحي گرديده است كه هنگام مواجهه با موقعيتهاي امكان برقراري رابطه جنسي همچون شرايط تهديد آميز مواد شيميايي خاصي را آزاد ميسازد كه روند انديشيدن را متوقف ميسازند. در واقع شما را ناخودآگاه به برقراري رابطه جنسي هدايت ميكند تا شما قادر باشيد با توليد مثل به بقاء خود ادامه دهيد. اما آيا اين موقعيتها همان جايي ست كه شما ميخواهيد با يك فردي كه شناخت چنداني از وي نداريد باشيد؟ بنابراين در مرحله تعيين كننده شناخت فرد شما از هوشياري كافي براي اتخاذ تصميمات منطقي برخوردار نخواهيد بود.

4- رابطه جنسي مواد شيميايي "پيوند دهنده" و "دلبسته كننده" آزاد ميسازد: برقراري رابطه جنسي در دو جنس موجب آزاد سازي مواد شيمايي ميگردد كه احساس دلبستگي را در آنها پديد مي آورد. آيا شما ميخواهيد اجازه دهيد تا مواد شيميايي مغز شما براي شما تصميم گيري كنند كه به چه كسي دلبستگي پيدا كنيد؟ دست نگه داريد شما با اين كار رنج بزرگي را به جان خواهيد خريد زماني كه بايد از شريك خود جدا گرديد اما به سبب برقراري رابطه جنسي به وي دلبسته شده ايد.

5- رابطه جنسي دامنه انتخاب شما را محدود ميسازد: رابطه جنسي شما را ملزم ميسازد تا شتابزده و خيلي زود هنگام در مورد رابطه تان تصميم بگيريد و سناريوي دهشتناك تر آنكه باردار بودن، شما را در امر تصميم گيري و انتخاب در تنگنا قرار دهد. هنگامي كه با شريك خود رابطه جنسي برقرار نكرده باشيد آسانتر ميتوانيد خود را از يك رابطه ناسالم بيرون بكشيد.

6- انتظار و پيش بيني استرس زاست، اما شيرين و مهيج: يكديگر را از آن محروم نسازيد. اين در سرشت انسان است كه چيزي را كه با تلاش و انتظار بيشتر بدست مي آورد، بيشتر هم قدرش را مي داند. همچنين رابطه جنسي زود هنگام مرحله خيالپردازيها و روياهاي ما نسبت به محبوبمان را عملا حذف ميكند و شور و هيجان عاشقي را كمرنگ و كسالت بار ميسازد.

7- برقراري رابطه جنسي زود هنگام و شتابزده بر عدم خويشتنداري و فقدان احترام دلالت دارد: زماني كه شريك شما اين فرصت را به شما نميدهد تا پس از شناخت كافي و مبتني بر عقل و رضايت كامل شما رابطه جنسي آغاز گردد و يا به شما تنها به يك ابزار جنسي مينگرد در واقع احترامي براي شما قائل نيست. همچنين عدم توانايي در كنترل غرايز در فرد ميتواند گواهي بر بي ارادگي و خيانت كار بودن وي نيز باشد. اينگونه نتيجه گيري ها ممكن است كاملا غلط و نادرست باشد اما چرا بايد يك موضوع پيچيده را بغرنج تر كرد؟

8- پيشگيري از بيماريهاي مقاربتي: شما هنگامي كه نسبت به طرف مقابل خود شناخت كافي نداريد هرگز نبايد ريسك كنيد و خود را در معرض انواع بيماريهاي آميزشي قرار دهيد.

9- مردان بي انگيزه: يكي از مهمترين انگيزه هاي مردان از برقراري رابطه با جنس مخالف خود اميد به برقراري رابطه جنسي با وي است. بنابراين دختران نبايد زود هنگام و شتابزده اقدام به برقراري رابطه جنسي كنند زيرا با اين كار ممكن است شانس خود را براي ازدواج با فرد به ميزان زيادي از دست بدهند. همچنين دختراني كه خيلي زود به رابطه جنسي تن ميدهند نزد مردان ارج و قربي نخواهند داشت.+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:38  توسط حسن صفري  | 

شناخت روحیات زنان طی یک سیکل

عده ا ی از بازدیدکنندگان سایت (اقایون) در خواست کردند که در مورد دوره های دختران مطالبی رو بزارم تا از روند این دوره ها مطلع شوند.این مقاله رو به درخواست اونا میزارم
امیدوارم که با اشنا شدن با حالتهای مختلف خانمها در این دوران بتونند زندگی آرامی رادر کنارهمسرشان بسازند.

نوسانات ماهانه ی هورمون ها می تواند باعث افسردگی و یا خوشحالی، خستگی یا پر انرژی بودن، بی علاقگی به سکس و یا شهوتی شدن شما شود. اما اگر شما بتوانید این تغییرات را پیش بینی کنید، می توانید از لحظاه های خوبتان بهترین استفاده را برده و این زمان را طولانی تر کنید. در اینجا چرخه ی خصوصیات شما را از روز ۱ تا ۲۸ بررسی کرده و راهبردها و متدهایی برای کنترل و تنظیم رفتارهایتان به شما معرفی می کنیم. روز ۱ تا ۷ :هفته ی بدی است برای

بدنتاندوران قاعدگیتان روز اول شروع شده است و به همراه خود حالات بدی مثل اسهال نیز می آورد (به خاطر بالا رفتن میزان پروستاگلاندین، ماده ی شیمیایی که باعث تحریک روده می شود این حالت ایجاد می شود). افرادی که مبتلا به آسم یا میگرن هستند، بیماریشان در این دوره تشدید می شود. هفته ی خوبی است برای مغزتانهمینطور که به روز ششم نزدیک می شوید، وارد یک مرحله ی فولیکولی می شوید. این زمان دوران آرامی است که تخمک ها رشد کرده و آماده می شوند که از تخمدان بیرون بیایند. برای کارهایی که نیاز به خلاقیت و ابتکار دارد، دورانی فوق العاده است.

رابطه ی جنسی در این دورهمیزان کم استروژن باعث می شود که دیرتر تحریک شوید، به همین خاطر باید از شریک جنسیتان بخواهید که کمی بیشتر فعالیت کند.

روز ۸ تا ۱۴:

هفته ی خوبی است برای بچه سازیهمینطور که بدنتان خود را برای تخمک گذاری در روز ۱۴ آماده می کند، میزن استروژن کم کم افزایش می یابد. علائمی که به شما کمک می کند تا بفهمید تخمک گذاری انجام شده است یا خیر و قدرت باروری دارید شامل موارد زیر است: تغییر رنگ مایع تخلیه شده از مهبل از زرد-سفید گرفته تا اینکه کاملاً شفاف می شود. در بعضی زن ها خونریزی و دل درد هم اتفاق می افتد.

هفته ی خوبی است برای خُلقتاناستروژن در ابتدا به صورت یکنواختی افزایش می یابد، اما بعد این افزایش سرعت میگیرد. روز ۱۴ (تخمک گذاری) شما دیگر احساس تعادل می کنید. حال و حوصله پیدا می کنید و اعصابتان راحت است.

رابطه ی جنسی در این دورهرابطه ی جنسی در این دوره بسیار پرلذت خواهد بود و اُرگاسم بهتری خواهید داشت. شريكتان نیز همراه شما در این دوران لذت زیادی خواهد برد.

روز ۱۵ تا ۲۱:

هفته ی بدی است برای پوستتانپوشش رحم دوباره در حال ساخته شدن است و ممکن است در این دوره جوش و لک روی پوستتان مشاهده کنید. در چنین وضعیتی می توانید با یک متخصص پوست مشورت کنید. احتمالاً متخصص مربوطه برایتان آنتی بیوتیک برای مصرف یک هفته تجویز خواهد کرد.

هفته ی خوبی است برای اعتماد به نفستانبه اواسط هفته که می رسید، میزان پروژسترون رو به افزایش می رود که یک خوشحالی و خوشبینی ناگهانی به شما می دهد. در قرعه کشی ها شرکت کنید، یا ترفیع رتبه ای که خیلی وقت بود می خواستید را با رئیستان در میان بگذارید. تا میتوانید از این دوران لذت ببرید. روز ۲۲ تا ۲۸:

هفته ی بدی است برای PMS (علائم قبل از قاعدگی)میزان پروژسترون به بالاترین حد خود رسیده و نشانه ای است برای اینکه شما به دوره قبل از قاعدگی وارد شده اید. البته ممکن است هیچگونه علائمی (همه ی علائم، از درد سینه گرفته تا سردرد) نداشته باشید و یا فقط بعضی از آنها را در خود مشاهده کنید. به خاطر ترشح میزان کمی هورمون مردانه ی تستوسترون در این دوره، ممکن است با علائمی مثل زیاد شدن موی صورت یا تند شدن عرق بدن مواجه شوید. هفته ی بدی است برای روحیه تانممکن است در این دوران احساس افسردگی کنید. اشتهایتان نیز بسیار بالا خواهد رفت و ممکن است برای رفع این گرفتگی و افسردگی زیادتر از معمول غذا بخورید. پس بهتر است از غذاهایی استفاده کنید که حال شما را هم بهتر کند مثل برگر بوقلمون یا سیب زمینی پخته که هر دو حاوی آمینو اسیدی هستند که باعث بالا بردن روحیه می شود. اگر احساس نفخ داشتید از غذاهای پر-پروتئین، کم کربوهیدرات و کم نمک استفاده کنید، هم حالت نفخ را از بین خواهد برد و هم به تقویت روحیه ی شما کمک می کند. نگران چاق شدن هم نباشید، به خاطر بالاتر بودن درجه حرارت بدن کالری بیشتری خواهید سوزاند.

رابطه ی جنسی در این دورهتولید تستوسترون بیشتر باعث آرام تر شدن و در نتیجه جذاب تر شدن صدایتان میشود.

روز ۲۸:

با علائمی روبه رو خواهید شد که به شما می گوید فردا روز قاعدگیتان است: باد کردن شکم، کم خوابی و سردرد

منبع:سایت پزشک

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:36  توسط حسن صفري  | 

شروعي سالم براي حاملگي

رویـای همه ی خانم ها به دنیا آوردن بچه ای سـالم و شاد
اسـت. گـرچـه حـاملگی مسئـله ای بسیــار طبیعی است،
اما در دنیای امروز برای اینکه همه چیز خوب پیش برود باید
برنامه ریزی کرد.

اگر اهمیت کمی به سلامتیتان میـدهیـد، خـوابتان نامنظم
و خوراکتان ناسالم است، چکاپ دندانپزشکی را فـرامــوش
مـی کنید و...دیگر زمانش رسیده است که شیوه زندگیتان
را تغییر دهید و سالم تر زندگی کنید.

بـرای اینـکـه کودکتان را به سالم ترین طریق به دنیا بیاورید
و شروعی سلامت داشته باشید،باید ماه ها قبل از حامله
شدن، قدم های آغازین را بردارید. باید جسمتان کاملاً سلامت باشد و باید عوامل خطرزایی که ممکن است موجب آسیب رساندن به نوزاد شود را به حداقل برسانید.

با ایجاد تغییرات سالم در شیوه ی زندگی، حتی قادر خواهید بود، درصد حامله شدن خود را نیز افزایش دهید. یکی از بیماران من سومین کودک خود را در سن 42 سالگی به دنیا آورد، این مسئله نشان می دهد که چطور داشتن یک شیوه ی سالم برای زندگی می تواند به شما برای حفظ قدرت باروری کمک کند.

حاملگی: اولین هفته ها

زمانیکه متوجه می شوید که حامله شده اید، احتمالاً نوزادتان 2 تا 4 هفته اش است—جنینی بسیار کوچک که به دیواره ی رحم شما چسبیده است. طی این هفته های بحرانی، رشد نوزاد شما تا حد زیادی تحت تاثیر مسائل مهم زیر است:

اسید فولیک: مدت زمانی طولانی است که گفته می شود اسید فولیک از آسیب و عیب تولد اسپینا بیفیدا (شکافدار بودن ستون فقرات) جلوگیری به عمل می آورد. خوشبختانه امروزه بسیاری از مواد غذایی مثل نان، نان شیرینی و سیریال های صبحانه حاوی اسید فولیک است تا از این طریق به خانم های باردار کمک کند تا بتوانند نوزادان خود را عاری از این آسیب به دنیا بیاورند.

الکل و سیگار: تحقیقات نشان داده است که مصرف الکل منجر به وضع حمل زودرس، کم هوشی و عدم رشد فکری کودک، نقص ها و عیب های مادرزادی، و پایین بودن وزن کودک می شود. کشیدن سیگار نیز موجب کاهش قدرت بارداری و کاهش وزن جنین می شود.

داروهای تجویزی: بله، مصرف دارو نیز می تواند به سلامت کودک شما آسیب برساند. برای مثال، طی چند ماه آخر بارداری مصرف داروهایی مثل آسپیرین و ایبوپروفن ممکن است میزان مایع آمنیونی را کاهش دهد و همچنین باعث بسته شدن رگ داکتوس که یکی از مهمترین رگ های خونی بدن است، میشود.

مواد مخدر: این داروها نیز خطرات خاص خود را دارند. برای مثال کوکائین میتواند هم برای جان مادر و هم فرزند او خطرآفرین باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:34  توسط حسن صفري  | 

شب عروسي و حجله عروس..

يكي از رسومي كه در ايران همچنان رايج است مربوط به شب ازدواج و حجله عروس ميباشد.اين رسم بدليل تمدن كهن ايران و همينطور مسائل ناموسي به فرهنگ ما وارد شده تا حدي كه نمي توان تاريخ ورود آن را حدس زد.در قرون وسطي كه ديگه شورش را در آورده بودند و مرد و زن بايد در حضور خويشاوندان علني رابطه برقرار مي كردند!!!..در اون جو زنها دچار يك سرخوردگي اجتماعي شديد شده و مردها هم به عنوان كسي كه هنوز بچه است معروف ميشدند!در گذشته نزديكتر باز اوضاع بهتر شد ولي فكر ميكنين چقدر؟وقتي دوشيزه دوطريش اسپانيايي را براي لويي سيزدهم عقد كردند تا صبح چهل نفر از مستخدمين دور اتاق رژه ميرفتند و منتظر بودند ببينند كار به كجا ميكشد!..هر 10 دقيقه يكبار هم يكي در اتاق رو باز ميكرد و ميپرسيد : دوشيزه خانم عروس شدند؟؟..زهر مار......لويي سيزده بعد از آن ديگر هرمرتبه كه با زنش در اتاقي بود منتظر بود كه كسي داخل شود!!!
در حال حاضر در ايران هم اين رسوم حاكم است ولي ديگر نه با اين شدت..هزاران حرف و حديث گفته ميشود كه دليل آن هم اينست كه هر خانواده رسوم خاص خود را دارد..يك گروه زن و مرد را همان شب اول در اتاقي ميچپانند و ميگويند :د يالا..!!!
گروهي ديگر خاله اي ، عمه اي ،كسي را اجير ميكنند تا پشت در سرك بكشد و صداي جيغ بشنود!!...ولي در حال حاضر و در خانواده هاي متمدن تر كه تعداد آنها هم خوشبختانه كم نيست عروس و داماد را به حال خود رها ميكنند و به آنها فرصت ميدهند تا بعد از اتمام ، دستمال معروف سفيد آغشته به خون بكارت را به بزرگان فاميل نشان دهند..!!!..ولي تمام اينها بستگي به عرف اجتماعي و خانوادگي دارد وكاملاً متفاوت است. نكاتي را در اين زمينه بايد حتماً گوشزد كرد كه آنها را بترتيب و كوتاه فهرست كرده ام ….توروخدا ديگه در اين زمينه ايميل نزنيد.
1-آقايان عزيز…ماه عسل يكي از بهترين راههاي فرار از اين مخمصه است.اگر مي توانيد بلافاصله همان شب دست عروس را گرفته و سوار ماشين بشيد و خود را به مكان امني برسانيد!!!
2-آقايان گرامي..در شب يا روزهاي نخستين ازدواج شما هزاران مشغله فكري داريد و بايد بدانيد كه اولين رابطه شما كاملاً مهم و حياتي مي باشد.پس لازم نيست كه حتماً گير بديد كه شب اول بايد كار تموم بشه..فراموش نكنيد اسمش رابطه جنسي ميباشد ولي 80% روحي است
3-زنان در اين لحظات در وضعيت بدي قرار دارند…آنها را درك كنيد.خيلي طبيعي است كه شما رو پس بزنند و حاضر به همخوابي با شما نشوند!اين يك امر طبيعيست.فرتي احساس بدبخت شدن بهتون دست نده..بذاريد به آرامش برسه.اجبار نكنيد.زور نگيد.درك كنيد.شايد حتي اين وضعيت 10 روز طول بكشه هر مقدار كه زمان لازم بود بپردازيد.سعي كنيد به هيچ عنوان همسرتان را وادار نكنيد.او خودش از اينكه جلوي شما را ميگيرد فوق العاده ناراحت است پس فشار روحي مضاعف وارد نكنيد.
4-آدم باشيد!!قرار نيست شيرجه بزنيد!!با آرامي مشغول شويد.واقعيت اين است كه زنان از اين لحظه وحشت دارند.گوريل بازي در نيارين خواهشاً…سعي كنيد همسرتان به آرامش رسيده باشد..معمولاً با كمي درد و خونريزي همراه است ولي گاهي يك يا هيچكدام از اين 2 فاكتور را هم ندارد!.اصلاً غير طبيعي نيست.. دو دستي تو سرتون نزنيد اگه خون نديديد.زنان در چندين مرتبه ابتدايي و حتي تا مدتي ممكن است از جهاز جنسي خود ارضا نشوند.بايد سعي كنيد كه اين فقدان را حتماً با نوازش و صميميت جبران كنيد.اصلاً نترسيد چون اعصاب زن در آن لحظات كاملاً به هم ريخته ميباشد.آنها به زمان نياز دارند.
5-فشار وارد نكنيد.مجراهاي وي در ابتدا كارايي دارند ولي اصلاً آماده نيستند.سعي كنيد فشار جسمي به وي وارد نيارين.وزن خود را به او تحميل نكنيد.سعي كنيد حتماً پاها را باز نگه داريد.از مايعات چرب كننده براي چرب كردن جهاز جنسي خود و همسرتون استفاده كنيد.يك مرتبه اين كار را نكنيد.ممكن است احساس ضعف به همسرتان دست بدهد ، اشكال از خونيست كه از وي خارج ميشود.دو دستي تو سرتون نزنيد!!
6-بهتر است سري اول يك يا چند بار همسرتان را از طريق
oral sex به اورگاسم برسانيد و بعد شروع به defloration بكنيد.بهتر است يك بالشت كوچك زير باسن وي قرار داده تا جهاز جنسي وي در حالت بهتري قرار گيرد.نكته آخر اينكه زماني را كه او مايل به انجام است انتخاب كنيد و نترسيد.

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:33  توسط حسن صفري  | 

سکس مقعدی

یکی از نکات قابل توجه و تمجید درباره سکسوآلیته و روابط جنسی انسان، همانا گوناگونی، تنوع و آزادی عمل در چگونگی و ماهیت لذت بردن از آن است. مبحث آمیزش نیز مانند عشق هنوز جدولی است با خانه های حل نشده فراوان و افکار و عقاید متفاوت راجع به آن، که درکش نیازمند مطالعه و تجربه بسیار می باشد. در این مطلب به طور مختصر به سکس مقعدی و مباحث پیرامون آن خواهم پرداخت. این نوع آمیزش هنوز برای برخی بدلایل مختلف تابو بشمار می رود. امید است آشنایی با آمادگی و روشهای عملی انجام آن شناخت بیشتری در زمینه آمیزش حاصل نماید و موجبات لذت و رضایت جسمی و روحی را برای همگان فراهم آورد.

مقدمه

ناحیه باسن، مقعد و راست روده که همان بخش نهایی روده بزرگ است، از جمله مناطق حساس و شهوانی بدن بشمار می آیند. خاصیت تحریک پذیری پوست و حلقه ماهیچه ای مقعد به سبب رشته های عصبی اش نزد بسیاری، چه به تنهایی و چه همزمان با تحریک کلیتوریس موجب برانگیختگی شدید جنسی در آنها می شود. سکس مقعدی آنهم از راه دخول برای برخی زنان لذت بخش و برای برخی دیگر دردآفرین و غیر قابل تحمل می باشد. یکی از موهبات آِن نوع سکس این است که با آن دیگر خطر حاملگی وجود ندارد. البته این نوع از آمیزش خالی از ریسک نیست، زیرا لایه مخاطی انتهای روده بزرگ در مقایسه با واژن بسی نازکتر و به همین دلیل امکان از بین رفتن آن بر اثر اصطکاک بالاترست. با زایل شدن این لایه، خطر انتقال ویروس ایدز و باکتری بیماریهای جنسی به خون فرد، او را تهدید می کند. حلقه مقعد نیز تنها تا حد محدودی می تواند باز شود، و فشار بیش از حد باعث ایجاد شکاف در آن خواهد شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:32  توسط حسن صفري  | 

سکس دهانی با زن

هیچ چیز برای زن شگفت انگیزتر از خوردن اندام جنسی او نیست. این عمل موجب میشود تا او احساس عشق وسکس داشته ودیوانه وار به ارگاسم برسد. بسیاری از خانم ها حتی آنرا به نزدیکی با مرد هم ترجیح میدهند. اگر شما فقط کمی در این باره اشتیاق نشان دهید آنگاه درنظر اویک عاشق افسانه ای بنظر خواهید آمد.
مردها نسبت به ارگان جنسی زن یک احساس عجیب علاقه و تنفر همزمان دارند. بیشتر مردها رغبتی به اینکه سر خویش را مقابل کس شریک جنسیشان پایین بیاورند نداشته و حتی ممکن است از آن بیزار باشند! خیلی از زنها این نکته را میدانند و به همین جهت از لذت سکس دهانی محروم هستند. برای یک زن هیچ چیز تحریک کننده تر از آن نیست که مرد طعم کس او را خوشمزه بداند!!
خوشایندترین چیز برای یک زن آن است که مردی با انگشت او را تحریک کند لیس بزند و کس او را با ولع بخورد. برای اینکه از چشیدن طعم کس بدتان نیاید ابتدا با هم یک دوش بگیرید بدنتان را صابون بزنید و به هم بمالید. بعد فرج و لبهای آنرا باز کرده و کلیتوریس را با ملایمت بشویید. دست صابونی خود را پایین تر برده و باسن او را نوازش کنید تا لذت ببرد. مراقب باشید انگشت صابونی را وارد واژن نکنید. بعد از شستن دست یک یا دو انگشت را وارد واژن کرده و دایره وار بچرخانید درست مثل وقتی که داخل یک لیوان را می شویید. آیا لذتبخش نبود؟ حال میتوانید زبانتان را با خیال راحت هرجا که دوست دارید بفرستید.

وضعیت های انجام سکس دهانی:
زن به پشت خوابیده بین پاهای او دراز بکشید و پاهایش را روی شانه تان بگذارید. یا اینکه او روی لبه تخت بنشیند و شما مقابل او روی زمین زانو بزنید. یک راه دیگر اینست که او پاهایش را دو طرف سرتان بازکند و تقریبا" روی صورت شما بنشیند. (در این حالت صورتتان خیلی خیس خواهد شد)حالتهای متعدد دیگری برای فشار دادن صورت شما روی کس وجود دارد که میتوانید بسته به سلیقه خود آنهارا امتحان کنید.

یکی از بهترین وضعیتها برای سکس دهانی حالت 69 است. وقتی زن به حالت وارونه روی شما قرار بگیرد میتوانید هر دو یکدیگر را تحریک کنید و از زبان و دستتان همراه هم استفاده کنید. گاهی میتوانید در این وضعیت جای خود را با یکدیگر عوض کنید. وضعیت 69 را میتوان بصورت: مرد در بالا زن در بالا یا پهلو به پهلو انجام داد. خیلی از زوجها راحتتر هستند تا سکس دهانی را در حالتی که به پهلو کنار یکدیگر خوابیده اندانجام دهند. بعضی از خانمها علاقه دارند تا در همه این وضعیت ها سکس دهانی داشته و لیسیده شوند. عده ای در حالتی که مرد در بالاباشد احساس خفگی میکنند. هر چند در این حالت مرد میتواند به راحتی آلت خود را در دهان زن فرو برده و لذت ببرد!

نحوه انجام:
در واقع کلیتوریس مهمترین اندام جنسی زن است. بدون توجه کافی به کلیتوریس زن هیچ لذتی از سکس نمیبرد. خانمها در مورد تحریک کلیتوریس شان احساس و درک متفاوتی دارند. عده ای عاشق آن هستند که کلیتوریس شان به سختی مکیده شود ولی ممکن است این کار برای بعضی دردناک باشد. تحریک با زبان لیسیدن و مکیدن ورودی واژن زن را به اوج آسمان میبرد.
لیسیدن را از واژن شروع و به سمت کلیتوریس بروید. در یک طرف لب بزرگ و کوچک واژن را با دو لبتان بگیرید زبان خود را شل کرده بین آن دو بکشید. سپس زبان را داخل واژن برده و موقع بیرون آوردن به دورادور آن بکشید.
اینک لب خارجی را با دست کشیده و با زبان به آن محکم ضربه بزنید. بعد زبان را کاملا" روی آن کشیده و دوباره به سوی کلیتوریس برگردید. انجام این عمل زن را از خود بیخود کرده و حتی ممکن است به ارگاسم برساند.
حال کلیتوریس را به دهان برده و خیلی کوتاه و سریع بمکید و با زبان به اطراف آن ضربه بزنید. گاهی در همین موقع فرو کردن انگشت در واژن میتواند باعث ارگاسم شدیدی شود. اگر این عمل را در وضعیت 69 انجام دهید لذت زیادی خواهد داشت.
بهترین راه به ارگاسم رساندن زن از طریق سکس دهانی استفاده از ضربات ریتمیک و پشت سر هم زبان به کلیتوریس است.

قسمت دوم:
این مقاله ، سکس دهانی از ابتدا تا پایان را توضیح میدهد. هدف این مقاله بالا بردن دانسته های شما و بهبود تکنیک سکس دهانی است. نکته قابل توجه این است که این مقاله توسط یک زن به نام
Koi نوشته شده است.
خیلی از مردها دوست دارند صورت خود را لای پای زن برده و با لیسیدن کس او عشق را ابراز کنند . در مقابل مردان زیادی هم هستند که هیچ علاقه ای به این کار ندارند. ممکن است گاهی عده کمی از زنها هم از لیسیدن کسشان هیچ لذتی نبرند. بنابراین شما باید از تمایل طرف مقابل اطلاع کافی داشته باشید.
گاهی انجام این عمل مرد را هم بیشتر تحریک کرده و موجب می شود او در مراحل بعدی سکس لذت بیشتری ببرد.
برای اینکه طعم و بوی دستگاه تناسلی زن برای شما آزار دهنده نباشد، بهتر است ابتدا با هم به حمام رفته و ضمن عشق بازی موهای آنرا تراشیده و یکدیگر را با صابون بشویید. بعضی از زنها ترجیح میدهند قبل از سکس دهانی مورد نوازش و معاشقه قرار بگیرند.
بهتراست برای شروع مقابل هم نشسته و یکدیگر را ببوسید. سپس با نوازش نقاط حساس بدن اورا تحریک کنید. بتدریج دست خود را پایین برده و رانها و بعد از آن ناحیه تناسلی را بمالید. اگر این عمل را خوب انجام دهید شریک جنسی شما برای سکس دهانی کاملا" آماده شده و حتی ممکن است با دست خودش سر شما را به سمت پایین ببرد!

روش انجام:
1- زبان خود را دور کلیتوریس بکشید.
2- کلیتوریس را با لبتان بمکید.
3- زبان خودرا به شکل عدد 8 دور کلیتوریس و لبهای واژن بکشید.
4- با زبان خود به آهستگی به کلیتوریس ضربه بزنید.
5- زبان خودرا داخل واژن برده و درون آن بچرخانید.


برگرفته از سایت Iran69.com

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:31  توسط حسن صفري  | 

زنان و دليل ارگاسمهاي كوتاه مدت

آيا شما حس مي كنيد كه ارگاسم قويتري مي خواهيد؟ آيا حس مي كنيد كه ارگسم شما دير صورت مي گيرد و تقريبا قبل از حس كردن آن از بين مي رود؟ مقاله زير را بخوانيد تا پاسخ معماي آن را دريابيد.

بگذاريد در نظر بگيريم كه شما براحتي ارگاسم مي شويد ولي شما ارگاسم شديدتري مي خواهيد. يا در نظر بگيريم كه شما براي رسيدن به مرحله ارگاسم تلاش زيادي بايد انجام دهيد. و در نهايت هم ارگاسم شما خيلي كوتاه است.در هر دو حالت سيكل ارگاسمي جواب سوال شماست. سيكل ارگاسمي دوره اي است كه تحريك در شما اثر مي كند و شما مدام شروع به جذب كردن تحريكات مي كنيد تا به ارگاسم برسيد. در دقايق اوليه اولين كاري كه بايد انجام بدهيد اين است كه تمركز كنيد كه چه مي كنيد و چه مي خواهيد و تمركز خود را از روي مرد خود برداريد. نگران نباشيد وي خيالش هم نخواهد بود! عموما مردها در طول رابطه مدام در حال كلنجار رفتن با دو مسئله هستند و فكرشان مشغول آن است . يكي خود را نگه دارند و ديگري اينكه بتوانند شما را ارگاسم نمايند!

1- زمان را بخود اختصاص بدهيد.

پس قدم اول تمركز به خودتان است. اين كار را در اولين مرحله انجام دهيد و در طول اين مرحله خود را از نظر ذهني تحريك كنيد. سعي كنيد اين مسئله قبل از شروع سكس صورت گيرد . براي اينكار بخود كمي زمان بدهيد.زودتر از همسرتان از پاي تلويزيون بلند شويد و براي خواب آماده شويد دوش آب گرم بگيريد. بروي تخت دراز بكشيد .كمي خود را ماساژ دهيد . و سعي كنيد كمي بروي تصاوير و لذتهاي جنسي كه برده ايد و يا شما را تحريك ميكند تمركز ذهني كنيد و از فانتزي خود لذت ببريد. يادتان باشد سكس بدون مقدمه و سكس با مقدمه طولاني هر دو نابود كننده سكس هستند! سعي كنيد اتاق خوابتان را گرم نگه داريد و از چراغ خوابهايي به رنگ آبي و قرمز در آن استفاده كنيد .

2-فانتزي فانتزي فانتزي .

چشمانتان را ببنديد و از فانتزي لذت ببريد. سعي كنيد از ممنوع ترين خواسته هاي ذهني خود استفاده كنيد و خود را تحريك كنيد . . اين لحظات مربوط به شماست بخاطر بسپاريد براي ارگاسم شدن اول بايد با بدن خود ارتباط برقرار كنيد و بعد با بدن ديگري. سپس سعي كنيد خود را با بدن خود هماهنگ كنيد. همچنين تمركز خود را بروي 2 نقطه ختم سازيد . يكي منطقه اي واقع در پاييني ناف . و ديگري ستون فقرات. براي خود تصور كنيد كه از اين دو قسمت انرژي شما ساطع مي گردد. اين ذهنيت و تمركز باعث بيشتر شدن جريان خون و بالا تر رقتن دماي بدن مي گردد كه هر دو شما را براي ارگاسم بهتر آماده مي سازد.

3-نفسهاي خود را تنظيم كنيد

در اين مرحله سعي كنيد كه نفسهاي خود را تنظيم كنيد . چراكه با اينكار شما ميزان بالاتري از اكسيژن را وارد خون خود مي كنيد و تقريبا همه چيز را براي ارگاسم آماده ميكنيد. در اين زمان احتمالا همسر شما نيز در كنار شما قرار گرفته است و مرحله معاشقه وي نيز آغاز شده . خود را آزاد كنيد و از معاشقه لذت ببريد تا زمانيكه مرحله دخول شروع گردد. تا قبل از آن ديگر شما كار خاصي نداريد اما در زمان دخول شما بايد بيشترين استفاده را ببريد . سعي كنيد در ابتدا سر آلت وي كليتوريس و جي - اسپات شما را لمس كند . بلافاصله شروع به دخول نكنيد و از ماساژ آلت با آلت حتما استفاده نماييد. حتي خود شما مي توانيد آلت را را در دست گرفته و به شيوه اي كه دوست داريد واژن را مالش دهيد. بعد از شروع سعي نماييد كه خود يا وي شروع به ماساژ كليتوريس با دست نماييد . سعي كنيد از پوزيشني استفاده نماييد كه سر آلت وي با نقطه جي در داخل واژن در ارتباط باشد . اين باعث رسيدن شما به ارگاسم خواهد شد. حال اگر ارگاسم شديد مي خواهيد آيا مي دانيد كه چه بايد بكنيد ؟ كليد معما اينجاست . نفس عميق بكشيد . اكثر زنان نفس خود را حبس ميكنند و يا سعي مي كنند كه سر و صداي زيادي در نياورند !خيلي از زنان هم بصورت خفه ضجه ميزنند و پيش خود فكر هم مي كنند كه خيلي هم سر و صدا دارند! گرماي شديد توليد شده در بدن ، گرفتگي ماهيچه ها ، ترشح هورمونها ، فشار شديد خون ، كنسل شدن همه فعاليتهاي ثانويه بدن براي يك منظور و هزاران تغيير ديگر در بدن از يكسو و نرسيدن اكسيژن مورد نيز به بدن از سوي ديگر ! حال خود حدس بزنيد كه جريان چيست .اين مسئله در ادامه مواردي كه در بالا ذكر شد باعث خفه شدن ارگاسم ميگردد. نفس عميق سريعا اكسيژن را به بدن مي رساند و باعث مي گردد كه فعاليت ادامه پيدا كند در غير اينصورت مغز سريعا فشار وارده را حس ميكند و اينبار به اصطلاح براي بدن وضعيت مثلا زرد اعلام مي كند . همين باعث ميشود كه كنترل مغز از بخش مورد نظر به سلامت بدن متمركز گردد و ارگاسم پايان پذيرد . حال كمي دقت كنيد و ببينيد كه آيا واقعا دفعاتي كه ارگاسم شديدي داشته ايد لحظاتي نبوده كه عميقا فرياد كشيده ايد و يا نفس نفس مي زديد؟ . فكر نكنيد كه ارگاسم باعث آن شده است.بلكه در يابيد ارگاسم شديد احتياج به آن دارد .اينبار بجاي تند تند نفس كشيدن براي جبران كمبود اكسيژن در خون به راحتي نفسهاي عميق بكشيد و از بلند كردن صداي خود نترسيد تا بتوانيد ارگاسم طولاني و همينطور پياپي داشته باشيد.

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:31  توسط حسن صفري  | 

روش جلوگیری از احساس درد در هنگام نزدیکی با همسر

بعضی از زنان در طول رابطه جنسی احساس درد میکنند.برای بعضی از این افراد این درد موقتی می باشد و برطرف خواهد شد اما در بعضی از زنان درد تبدیل به یک بخش از رابطه آنها می شود. تحریک نشدن جنسی به اندازه کافی در زمان قبل از دخول یکی از دلایل کاملا شایع برای احساس درد در میان زنان می باشد. زمانی که بدن زن از نظر جنسی آماده گردیده باشد دیواره های واژن از جهات مختلف کش می آیند و بزرگتر می گردند.در این زمان در واژن مواد لازمه ترشح می گردد و دیواره واژن را کاملا مرطوب و لیز و ضد عفونی می نماید. در نتیجه کاملا مشخص است که واژن برای نفوذ بدون برنامه ریزی و غیر منتظره طراحی نشده است.
مشکل دیگر درد در زمان رابطه این است که زنان با وجود درد از تحریک جنسی عقب می مانند و دیگر رابطه را دنبال نمی کنند چراکه با وجود درد دیگر لذتی نمی برند. خود عدم تحریک در طول رابطه باعث برگشت به مرحله یاد شده بالا می شود و مسائل ذکر شده را بدنبال خواهد داشت. از طرفی زنان گاهی خود را در یک سیکل دردآور می بینند. اینکه فرد قبلا یک رابطه دردآور را تجربه کرده باشد خود باعث میود که از رابطه بترسد.ترس از خشک شدن واژن و درد ناشی از آن و یا نبود معاشقه لازمه و نظایر این خود باعث می شود که فرد از رابطه بترسد و درد بیشتری را تحمل کند.
امروزه در سکس شاپ ها میتوان دستگاههایی رو دید که ادعا می کنند می توانند جریان خون را در واژن افزایش دهند و در نتیجه مرطوبیت بیشتری را در آن ایجاد کنند.از طرفی بعضی دستگاههای الکترونیکی ساکشن هم هستند که قبلا توسط مردان ، برای برطرف کردن مشکل عدم نعوذ در آلت تناسلی استفاده می شد ، نیز وجود دارد که ادعایی مشابه دارد.اما استفاده از این دستگاهها تنها باید توسط دکتر ، لازم تجویز شود. یکی از راههایی که می توان برای از بین بردن درد و ایجاد مرطوبیت در واژن بکار برد ایجاد تمرینات مخصوص است که در زیر یکی از آنها را برای شما توضیح می دهیم.

1) آرامش داشته باشید : این اولین کاری است که باید انجام دهد. سعی کنید یک دوش آب گرم بگیرید ، نور اتاق را تنظیم کنید ، دراز بکشید و نفس خود را تنظیم نمیایید و سپس با گوش دادن به موزیکی که آرام کننده است سعی کنید خود را آرام کنید
2) به روی مسائل فی ما بین شما و شریکتان کار کنید. باید قلب و وغز شما همچون بدن شما برای سکس آماده باد.اگر هر چیزی در شما نسبت به همسرتان وجود دارد که شما را اذیت می کند بهتر است از سکس خود داری کنید.
3) فانتزی ذهنی: سعی کنید با فرو رفتن در رویاهای جنسی خود را آماده ایجاد رابطه کنید.
4) از اینکه معاشقه می کنید لذت ببرید قبل از اینکه تحریک جنسی بشوید - ذهنتان را بطور کامل به معاشقه و تماس لمسی که با شما صورت می گیرد متمرکز کنین و سع کنید از آن لذت ببرید و کاملا آن را حس کنید.
5) مرطوب سازی: منایب نیست که بخواهید واژن و کلیتوریس رو که خشک هست ماساژ بدهید.بهتر است همیشه مواد چرب کننده و مرطوبیت زا در کنار تخت خود آماده داشته باشید تا در موقع لازم از آنها استفاده کنید و به پروسه سرعت ببخشید.
6) هیجان - تحقیقات نشان داده که بین 15 تا 30 دقیقه بعد از هیجان که باعث افزایش ضربان قلب و جریان خون میشود ، بدن خیلی بهتر به تحریکات جنسی پاسخ میدهد.این هیجان می تواند شامل دیدن یک فیلم و یا ورزش شبانه و نظایر اینها باشد.
اگر هیچکدام از این راهها باعث رفع مشکل نشد نگران نشوید. چراکه به هر حال هرچیزی که باعث این درد میشود درمان خود را دارد.بهتر است در این شرایط شما به دکتر خود مراجعه نمایید و با وی مشورت کنید. خود را برای سوالاتی که وی از شما می کند آماده کنید.سوالات وی چنین چیزهایی خواهد بود:
آیا درد در ناحیه خارج واژن خلاصه می گردد یا اینکه در قسمتهای داخلی نیز درد احساس می شود؟ آیا درد در زمانیست که آلت قرو می رود یا در هنگام خروج نیز درد وجود دارد؟ آیا شما کمر درد نیز دارید؟ درد رو چطور توصیف میکنید؟ ریش ریش میشوید؟ می سوزاند؟ کوتاه ؟ عمیق ؟ تیر میکشد؟
آیا زمانیکه رابطه تمام میشود شما همچنان درد رو احساس میکنید؟ آیا این درد در پوزیشنها و یا زمانهای مختلف تقییر می کند؟ تعداد از دلایل هم وجود دارند که بصورت موقت باعث درد میشوند. از قبیل زایمان. خیلی شایع است که زنان پس از بارداری تا مدتی در سکس دچار ناراحتی هستند خصوصا زنانی هم که برای زایمان راحتتر مقداری واژن آنها برش هم داده شده باشد. دیگر دلیل می تواند یائسگی باشد.رابطه جنسی در این زمان دشوارتر است چراکه میزان استروژن کمتری در دیواره های واژن وجود دارد. برای رفع آن با دکتر خود صحبت کنین. وی بشما کرمهای مخصوص را خواهد داد. بیماریهای ادراری می تواند دلیل دیگری برای این مهم باشد. دلیل دیگر می تواند حساسیت فرد به استفاده از کاندوم باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:30  توسط حسن صفري  | 

چند نکته در مورد ماساژ

 

همه از اینکه بدنشان توسط فرد دیگری از روی احساس لمس و نوازش شود لذت فراوانی میبرند. چنانچه ماساژ بدن توسط شریک جنسی و یا فرد مورد علاقه شما انجام شود، آنگاه لذت آن برای شما چند برابر خواهد بود.

گاهی ماساژ فقط برای رفع خستگی انجام میشود. ولی گاهی هم انجام ماساژ میتواند مقدمه عشق بازی و سکس باشد. حتما" برای یکبار هم که شده لذت یک سکس واقعی به دنبال عشق بازی و ماساژ خوب را تجربه کنید.
برای انجام این کار مفرح در اتاق خوابتان شما باید با چند تکنیک ساده آشنا باشید. در اینجا ما چند نکته ساده را به شما آموزش میدهیم تا شبی خوب و بیادماندنی با یکدیگر داشته باشید!

1- ابتدا یک روغن ماساژ مرغوب تهیه کنید. روغن ماساژ نباید خیلی چرب باشد تا باعث ناراحتی شما بشود. از طرف دیگر این روغن نباید به سرعت هم جذب پوست شود، تا شما بتوانید به کمک آن مدت زیادی بدن یکدیگر را بمالید. همچنین روغن ماساژ نباید بوی زننده و نامطبوعی هم داشته باشد. ممکن است بتوانید روغن یا لوسیونهایی با عطرهای گوناگون که عطر بعضی از آنها بسیار محرک هم هست، تهیه کنید.

2- محیط مناسب: چراغها را خاموش کرده، چند شمع یا چراغ خواب با نور کم روشن کنید. هیچ عاملی که آرامش شما را برهم بزند نباید در محیط وجود داشته باشد. در صورت تمایل میتوانید یک موزیک ملایم و مورد علاقه تان را پخش کنید.

3- بهتر است لباسهای خود را در آورده و بدنتان را با حوله بپوشانید تا بتوانید در زمان مناسب به راحتی لخت شوید. برای شروع مقدار کمی از روغن مخصوص ماساژ روی دستها ریخته و ابتدا بدن خودتان را ماساژ دهید! پشت گردن، شانه و بازوها را به آرامی با نوک انگشت بمالید.بهتر است فک و شقیقه خود را هم با حرکات دایره ای بمالید تا عضلات این نواحی شل شود. بعد از اینکه قسمتهایی از بدن خود را مالش دادید حالا دستهای شما آماده ماساژ طرف مقابل است.

3- شریک جنسی شما باید با بدن لخت یا نیمه لخت روی شکم بخوابد. مطمئن شوید که او کاملا" راحت است. مقدار زیادی از روغن ماساژ را روی سراسر پشت او ریخته و با کف دستهایتان آنرا پخش کنید. مراقب باشید که فشار زیادی به بدن او وارد نکنید زیرا موجب ناراحتی وی خواهید شد. بدن او را به آهستگی و بطور عمیق مالش دهید. بیاد داشته باشید که این عمل را حتما" باید با احساس انجام دهید. به او این اختیار را هم بدهید که هر وقت که خواست بدن شما را ماساژ بدهد. هرگز گوشت بدن یکدیگر را چنگ نزنید. بدن طرف مقابل را به آرامی فشار داده و گاهی قسمتهایی از آنرا به نرمی درست مثل حالت نیشگون گرفتن، بین انگشتانتان بگیرید.

4- ماساژ را از ناحیه پشت گردن او شروع کرده به سمت شانه ها پایین بیایید. مراقب باشید که گردن او را زیاد فشار ندهید. بازوهای او را از هم باز کرده و ماهیچه های بازو را با نوک انگشتانتان به آرامی ماساژ دهید. بعد از دو طرف از سمت بازو به سمت ستون مهره ها بیایید ولی روی خود استخوان مهره ها زیاد فشار نیاورید. اطراف مهره ها را در دو طرف بمالید و همینطور به سمت استخوان دنبالچه پایین بیایید. مراقب باشید که قسمت انتهایی مهره ها بسیار حساس است و نباید آنرا زیاد فشار دهید.

5- بعد از ماساژ بازو و پشت، حالا به سراغ پاها بروید. مخصوصا" قسمت داخلی رانها را که فوق العاده حساس است با دقت بمالید. از ران تا ساق پا و نوک انگشتان را با ظرافت نوازش کنید.

6- پشت او را طوری ماساژ بدهید که گاهی سینه شما با پشت و کمر او تماس پیدا کند. انجام این عمل نقش زیادی در تحریک جنسی طرف مقابل دارد. همچنین در بین ماساژ میتوانید سایر قسمتهای بدن خود را هم به او بمالید! هر از چند مدت یکبار بازدم خود را روی بدن او بدمید. تماس هوای گرم بازدمی شما به او آرامش میبخشد. همچنین گاهی بدن خود را به او چسبانده و گوشهای او را به آرامی بمکید یا اینکه بخورید.

7- و مثل همیشه: هیچوقت کلمات محبت آمیز و عاشقانه به همراه بوسه های داغ را از یاد نبرید!

بیاد داشته باشید که انجام یک ماساژ صحیح علاوه بر زدودن خستگی از بدن شما، میتواند تاثیر شگرفی در روح و روان داشته و ضمن ایجاد آرامش ذهنی، لذت سکس را برای شما دوچندان سازد. ماساژ همواره بعنوان یکی از بهترین مقدمات سکس و معاشقه مورد توجه زوجها بوده و تاثیر زیادی در رضایت جنسی و تسهیل ارگاسم رسیدن زن دارد.

برگرفته از سایت ایران69

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:29  توسط حسن صفري  | 

چند تكنيك ساده براي مناسبات زناشويي…

ايميل هاي بسياري طي روز گذشته دريافت كردم كه از من خواسته شده بود ساير تكنيك هاي موجود در مناسبات بين زوجين را برايتان شرح دهم.خيلي از موارديكه از آنها به عنوان تكنيك ياد ميشود در واقع كارهاي روزانه ميباشند.همانطور كه گفتم كشش جنسي زن داراي مراحل مختلفي بوده كه آرامش بخشيدن به آن مستلزم رابطه جنسي نميباشد.بلكه كارهاي عمومي تر و ساده تر براحتي ميتواند خيلي تاثير گذارتر از رابطه جنسي باشد..توصيه من به شما اين است:كارهاي شخصي همسرتان را انجام دهيد!! من بطور خلاصه و فهرست وار چند كار از اين جمله را برايتان ميشمارم…
1- حمام كردن…مي توانيد هرچند وقت يكبار كه احساس كرديد رابطه في ما بين شما رو به سكون ميباشد، با ديدن اولين علائم كشش جنسي در همسرتان از اين تكنيك استفاده كنيد…شستشوي همسر با آب ولرم به راحتي علائمي از سپاسگذاري را در وي نمايان خواهد كرد…اين مسئله بسادگي آثار خستگي روحي و جسمي را از چهره وي خواهد زدود و به سرعت آتش عشق وي را زياد خواهد كرد..واقعاً در آن لحظات نمي توانيد تصور كنيد همسرتان چگونه محو وجود شما شده است.
2- شانه كردن…بارها و بارها عنوان شده كه اين تكنيك قادر است آثار بياد مدني بجاي بگذارد اما كمتر مردي را ديدم كه آن را انجام بدهد اين تكنيك زماني توصيه ميشود كه همسر شما مي خواهد نيم ساعت يك بند صحبت كند و فقط احتياج به گوش دارد!حرف زدن زن بدليل اينكه خط مشي ثابتي را دنبال نميكند بسرعت مرد را كلافه وگيج ميكند.اما با اين شيوه مرد شروع به برس كشيدن به گيسوان همسرش كرده و يك دليل موجه براي سكوت و گوش دادن پيدا ميكند..زن نيز بعد از مدتي صحبت كردن بشدت آرام ميشود و ميتوانم بگويم كه حتي نمي داند چگونه از شما تشكر كند..
3- لاك زدن…اين تكنيك در زماني توصيه ميشود كه همسرتان احتياج دارد كه با شما حرف نزند!!!زن همانطور كه يك مرتبه با انرژي شروع به صحبت ميكند يك مرتبه نيز ساكت ميشود واگر از مسئله اي آزرده خاطر باشد مانند گربه خود را جمع كرده و شايد مدتها نزاره گر شما باشد..زنها واقعاً از اينكه همسرشان ناخن هاي آنها را لاك بزند احساس شعف ميكنند…شما ميتوانيد از اين تكنيك در لحظاتي كه احساس ميكنيد همسرتان براي خروج از اين وضعيت احتياج به يك شوك دارد استفاده كنيد…مطمئن باشيد كه لبخند را به چهره وي باز خواهيد گرداند…
4- نوازش…باز هم لامسه..بارها به شوهران تاكيد شده كه در زمانيكه ميخواهند تلويزيون تماشا كنند و همسر آنان نيز ميخواهد كه به او توجه شود از تكنيك نوازش گيسوان استفاده كنند..شوهر ميتواند در حاليكه بروي مبل نشسته است سر همسر را بروي پاهاي خود گذاشته و مشغول بازي با موهاي وي شود..مطمئن باشيد كه در اين لحظه زن مثل چوب خشك شده و جيكش هم در نمي آيد!!شما هم براحتي به برنامه تان توجه كرده ايد و هم همسرتان را از خود نرنجانديد..زن نيز با اين نوازش آرام ميشود و يا در آغوشتان ميخوابد و يا به برنامه اي كه شما ميبينيد توجه ميكند…
تكنيكهاي واقعاً زيادي وجود دارند ولي من چند تا از ساده ترين آن را برايتان گفتم تا بدانيد سعادت و اثبات علاقه بسيار ساده و پيش روي شماست ولي آن را نميبينيد..بدانيد كه با كمي تفكر شما نيز تكنيك هاي بيشماري در ذهن خود داريد كه ميتوانيد از آنها استفاده كنيد……

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:28  توسط حسن صفري  | 

تعیین روز زایمان

با توجه به اینکه بین روزی که اسپرم با تخمک ترکیب می شود و یا بعبارتی عمل لقاح صورت می گیرد تا روزی که تخم حاصله تبدیل به نوزاد گردیده و متولد می شود حدود 266 روز فاصله وجود دارد. بطور محاسبه ای قبل از اینکه جنینی وجود داشته باشد زوجین می توانند روز تولد کودک خود را انتخاب نموده و با در نظر گرفتن آن روزی که باید آمیزش در جهت ایجاد جنین انجام گیرد را بیابند . اما از آنجائیکه معمولا روز دقیق لقاح مشخص نمی گردد متخصصین با توجه به ایام یا روزهای مشخص این محاسبه را انجام می دهندکه واضح ترین این ایام روزی است که آخرین پریود شروع شده است و خانمها اکثرا" آنرا بیاد داشته و احتمالا یادداشت می کنند. به این ترتیب فاصله بین اولین روز آخرین پریود تا تولد حدود 280 روز می باشد که این زمان می تواند با توجه به خصوصیات فردی و اجتماعی 5 روز زودتر یا دیرتر باشد.
از آنجایی که محاسبه دقیق این روزها وقت زیادی برده و احتیاج به دقت فراوان دارد جدولی تقدیم می شود که در آن تمامی ایام تولد با حروف اعداد سیاه قطورتر در ردیف پایین هر خانه ذکر شده است. و اولین روز آخرین پریود در آن با اعداد نازکتر و در ردیف بالای هر خانه آورده شده است.
استفاده دیگری که از این جدول می توان نمود( در صورتی که حاملگی با برنامه قبلی صورت نگرفته باشد)تعیین روز زایمان است. یعنی اگر خانمی حامله شده باشد و اولین روز آخرین پریود خود را بیاد داشته باشد به سادگی می تواند روزی که باید منتظر متولد شدن کودک خود باشد را بیابد .
اما از آنجایی که بهترین زمان جهت بارور ساختن تخمک و ایجاد حاملگی 14 روز پس از شروع آخرین پریود است افرادیکه مایلند با برنامه ریزی مشخص روز تولد فرزند خود را تعیین نمایند باید در روزی که تاریخ آن در ردیف وسط ذکر شده مبادرت به آمیزش نمایند تا بیشترین احتمال در جهت آبستنی ایجاد گردد . بمنظور دستیابی به بیشترین امکان رسیدن اسپرم به تخمک احتیاج به بیشترین تعداد اسپرم می باشد و به این ترتیب لااقل دو هفته قبل از آمیزشی که با هدف حاملگی صورت می گیرد نباید هیچ نوع تماس جنسی وجود داشته باشد تا از بهدر رفتن بی مورد اسپرمها جلوگیری گردد .
اسپرمها در محیط رحم تا دو روز توانایی زنده ماندن را دارند . پس زو جین با توجه به تاریخ مورد نظری که برای تولد فرزند خود در نظر می گیرند نسبت به عدد ردیف وسط هر خانه تا دو روز اجازه عقب یا جلو نمودن تاریخ آمیزش را دارند . پس اعدادی که در ردیف وسط قرار دارند تا دو روز می تواند کم و زیاد شود.
اگر سال کبیسه بود یعنی 366 روز و اسفند 30 روز بود در سه ستون اول هیچ تغییری ایجاد نشده و فقط از تیر ماه به بعد یک روز زمان آمیزش جلوتر می رود . یعنی اگر بناست برای آنکه کودک در روز 12 فروردین ماه سال بعد متولد شود در روز 5 تیر ماه آمیزش صورت پذیرد . در صورت کبیسه بودن سال این عمل باید روز 6 تیر ماه انجام شود .
مجددا" یادآور میشود که در هر خانه اعداد :
ردیف بالا مربوط به اولین روز آخرین قاعدگی
ردیف وسط مربوط به زمان آمیزش و
ردیف پایین مربوط به زمان تولد کودک و زایمان می باشد .

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:27  توسط حسن صفري  | 

ترغیب زن برای شروع سکس

هر چقدر هم که از شروع زندگی مشترک شما و همسرتان زمان گذشته باشد، بازهم شما همیشه شروع کننده سکس هستید. هرچند مردها از پیش قدم شدن برای سکس هیچ ابایی ندارند ولی همه آنها دوست دارند که گاهی هم زن اولین قدم را برای شروع بردارد.
در حقیقت مردها هیچوقت نمیفهمند که چرا بعضی از زنها هرگز به هنگام احساس تحریک جنسی و شهوت، از آنها تقاضای سکس نمیکنند؟
برای خودداری زنها در ابراز تمایل و اقدام برای شروع سکس دلایل متعددی وجود دارد که در اینجا شایعترین آنها را مورد بررسی قرار میدهیم. شما با بکار گیری چند نکته ساده میتوانید بر این اشتباه زن فایق آمده و او را وادار سازید که حداقل در نیمی از موارد برای انجام سکس با شما پیش قدم شود.


1- اغلب زنها احساس میکنند که اجباری برای شروع سکس ندارند. آنها میدانند که مرد هر وقت که بخواهد تقاضای خود را برای سکس مطرح میکند و آنها خواسته مرد را برآورده خواهند کرد. وقتی که همیشه شما درخواست کننده سکس باشید، دیگر زن اجباری برای خودش در اینکار نخواهد دید و احساس میکند که هرگز مجبور به شروع سکس نخواهد بود.
برای حل این مشکل شما باید گاهی خویشتن دار باشید تا ارزش شما مشخص شود! اگر شما قبلا" در هفته چند بار سکس داشته اید حالا زن در همین فاصله زمانی منتظر شماست. در طول هفته او را با بوسه های شهوانی و ماساژ تحریک کنید و هنگامیکه احساس کردید که خوب تحریک شده است، زیرکانه خود را کنار بکشید و بکار دیگری غیر از سکس مشغول شوید. اگر یک هفته به اینکار ادامه دهید مطمئن باشید آنقدر او را تحریک کرده اید که مطمئنا" دیگر شب جمعه، شما را راحت نخواهدگذاشت!!

2- در برخی از جوامع عقب افتاده این تصور وجود دارد که فقط زنهای هرزه و بدکاره شروع کننده سکس هستند. لذا درخواست سکس از جانب زن یک پدیده زشت محسوب شده و همه از آن رویگردانند. در چنین شرایط فرهنگی، زن میپندارد که در صورت پیش قدم شدن برای شروع سکس، از جانب مرد متهم به هرزگی و فساد شده و ممکنست از سوی او رانده شود.
شما باید ریشه چنین تفکری را در ذهن او بخشکانید. فقط کافی است یکروز برای او توضیح دهید که چگونه و با انجام چه کارهایی توسط وی، تحریک میشوید و به او بگویید چون شما زن و شوهر هستید شروع سکس توسط او به هیچ وجه عیبی نداشته و شما را خیلی خوشحال میکند. منتظر برداشتن اولین قدم از سوی همسرتان باشید و او را بخوبی در مورد رفتاری که انجام میدهد راهنمایی کنید. وقتی او نشانه های لذت را در وجود شما ببیند و مورد تشویق قرار گیرد، کلیه افکار پوسیده قبلی را بدست فراموشی خواهد سپرد.

3- بعضی از زنها بخاطر ترس از طرد شدن ازسوی مرد، هرگز برای شروع سکس پیش قدم نمیشوند. آنها همیشه از بابت واکنش منفی از سوی مرد نگرانند و میترسند عملی را انجام دهند که مورد پسند و رضایت مرد نباشد.
برای غلبه بر چنین احساسی باید او را مرتب مورد تشویق قرار دهید. مثلا" اگر زن دست خود را روی ران شما گذاشت، دستش را همانجا بگیرید یا اگر شما را بوسید، شما هم با بوسه های آتشین پاسخ او را بدهید و همین طور او را مرحله به مرحله جلو ببرید.
به این ترتیب با واکنش مناسب به تحریکات او میتوانید اعتماد به نفس زن را بالا برده و ترس او را از بین ببرید. بعد از مدتی زن میتواند براحتی خودش سکس را شروع کند. برای کمک بیشتر به او بهتر است برایش توضیح دهید که از انجام چه کارهایی در سکس لذت بیشتری میبرید. او با کمال میل آنها را برای شما انجام خواهد داد. بیاد داشته باشید که هرگونه عکس العمل ناخوشایندی از جانب شما ممکن است تاثیر منفی و غیرقابل جبرانی در ذهن او بجا بگذارد.

4- گاهی ممکن است زن سرحال نبوده و دل و دماغ برای سکس نداشته باشد. کاهش میل جنسی در زن یا عدم جذابیت مرد برای او، همه میتوانند باعث شوند تا زن به بهانه های گوناگون مثل سردرد یا احساس کسالت از انجام عمل جنسی سرباز زند.
بی میلی جنسی در زن مشکلترین و سخت ترین موضوعی است که شما با آن مواجه میشوید. ابتدا باید مشخص کنید که علت بی علاقگی زن به سکس چیست، سپس درصدد رفع علت آن برآیید. اگر به مرور زمان و بتدریج علاقه او نسبت به شما کم شده باشد، باید علت آنرا دقیقا" بررسی نموده و موقعیت خود را تثبیت کنید. اگر سکس برای شما عادی شده،سعی کنید تا روش سکس خود را عوض کنید و جذابیت بیشتری به آن بدهید. بزودی خواهید دید که تمایل همسرتان برای سکس با شما بالا خواهد گرفت.
درصورتیکه شما جذابیت سابق خود را برای او از دست داده و برایش عادی شده اید، باید مجددا" به حال و هوای گذشته برگردید و مجددا" صفات جذاب و مورد علاقه او و خواسته هایش را در خود زنده کنید.به این ترتیب خیلی زود آتش عشق و علاقه او نسبت به شما دوباره شعله ور خواهد شد.

با کمی صبر و پشتکار و بکار گیری نکات بالا شما میتوانید حتی خجالتی ترین زنها را هم وادار کنید تا در برخورد باشما برای شروع سکس پیش قدم باشند.


برگرفته از سایت Iran69.com

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:27  توسط حسن صفري  | 

پنج انتظار خانمها از آقایان در مورد سکس

دانستن این نکته که زنها چقدر مردها را بخاطر ناموفق بودن و عدم رضایت کافی در سکس مقصرمیدانند، خیلی جالب است. اکنون بعد از تحقیق و بررسی بسیار و بحث و گفتگو با دوستان و همکلاسیها، حتی دوست دخترها! من میتوانم لیستی از فانتزی های شهوانی زنها و انتظارات آنها از مردها را به شما ارائه دهم:

1- توجه کامل به تمام بدن او: بسیاری از دخترها و زنها دوست دارند که مردشان به تمامی بدنشان توجه داشته باشد و فقط متوجه اندامهای جنسی نباشد. بعضی از اظهار نظرهای خانمها در این مورد از این قرار است:
« من میخواهم او سراسر بدن من ازمچ پا تا پشتم را ببوسد و لیس بزند»
« من دوست دارم مرد نواحی حساس دیگر بدنم غیر از واژن را هم تحریک کند»
اگرشما کمی وقت صرف نوازش داخل رانها یا بوسیدن دست او بکنید مفید است.بعلاوه او هم به همین روش شما را تحریک میکند و به این ترتیب هردو شما بعدا" از نزدیکی لذت بیشتری خواهید برد.

2- استفاده از لبها: زنها جملات تحریک کننده را خیلی دوست دارند. گفتن عبارتها و جملاتی مانند:«حالا کمی سمت راست را تحریک کن» یا «حالا بیا بالا» اووه و بله. زنها دوست دارند موقع سکس صدای حاکی از رضایتمندی شما را بشنوند تا مطمئن شوند آنچه را که برای شما انجام میدهند خوب است.
بعلاوه آنها دوست دارند موقع سکس شما با آنها صحبت کنید،آنها را ببوسید و پایین بروید و سکس دهانی انجام دهید، با انگشتتان آنها را تحریک کنید، و در موقع مناسب آلت خود را وارد واژن کنید. ولی بعد از انجام نزدیکی بازهم با لبهایتان مشغول آنها باشید!و باز هم کلمات محبت آمیز بگوئید و دوباره آنها راببوسید.

3- موقع سکس با آنها مانند یک فاحشه رفتارکنید!: بسیاری از خواسته ها و رویاهای سکسی خانمها هرگز تحقق نمی یابد.بعضی از آنها میگویند : دیگر از اینکه در اتاق خواب یک خانم محترم باشیم و با ما به نرمی رفتارکنند، خسته شده ایم!ما دوست داریم مردمان با ما خشن تر و حتی شایدگاهی سکس کند!
البته استنباط من این است که عده ای از خانمها دوست دارند در اتاق خواب قدری هرزگی جنسی ببینند تا بدون ملاحظه و تعارف بتوانند سکس کنند و از آن لذت ببرند. البته آنها از این نکته هم میترسند که مردشان با آنها در بیرون از اتاق خواب نیز همانطور رفتارکند!!

4- سخنان نیش دار و گزنده: بعضی از زنها دوستدار کلمات و سخنان نیش دار و گاهی حتی بی ادبانه ای هستند که در سایر مواقع از شنیدن آن شرمنده میشوند. در واقع آنها میخواهند مرد تعارف را کنار بگذارد و با آنها در مورد سکس، بی پرده سخن بگوید.

5- در رختخواب به آنها حمله کنید! : من با هر زنی که در این باره صحبت کردم خواستار هجوم و حمله به او بهنگام سکس بود.حتی بعضی از آنها از خشونت به هنگام سکس مانند: ضربه زدن، کشیدن موها احساس رضایتمندی میکردند.

البته منظور من این نیست که شما به خانه بروید و همسرخود را کتک بزنید!بلکه منظور این است که هنگام انجام عمل جنسی قدری نرمی و لطافت را کنار بگذارید و خشن تر با او سکس کنید.بدون شک هیچ زنی از اینکه شوهر پرخاشگری داشته باشد لذت نمیبرد.

برگرفته از سایت Iran69.com

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:26  توسط حسن صفري  | 

پس از اتمام رابطه جنسي چه بايد كرد؟

س از اینکه به اوج لذت جنسی رسیدید و تقریبا پس از حدود 20 دقیقه تلاش مکرر، تعجبی ندارد که بخواهید درازی بکشید و سپس برای صرف غذايي که همسرتان برای شما آماده کرده (درست همان خانمی که چند لحظه پیش برای لذت بخشیدن به او تلاش کرده اید) از خواب بلند شوید.

اما گاهی اوقات اگر می خواهید همسرتان در کنار شما احساس امنیت و آرامش داشته باشد، خوابیدن و چرت زدن پس از اتمام رابطه اصلا گزینه مناسبی به شمار نمی رود. بنابراین به جای اینکه رویتان را برگردانید و شروع کنید به خر خر کردن در این قسمت نکاتی را برایتان بازگو می کنیم که انجام آنها نتایج مطلوبی در بر دارد.

پاشو، رفیق
واضح است که دلیل احساس خستگی و نیاز به خواب در آقایون، پس از اتمام معاشقه، به مسائل زیست شناختی باز می گردد. پس از رسیدن به مرحله اوج لذت جنسی هورمون هایی به نام "اکسی توسین" آزاد می شود که به طور طبیعی احساس خواب آلودگی در فرد ایجاد می نمایند.

اما باید دقت داشته باشید؛ چراکه این امر نیز در اثر واکنش های خاص فردی در شخص ایجاد می شود: بیشتر آقایون عادت دارند در لحظه ای که ارگاسم می شوند نفس خود را حبس کرده و به درستی تنفس نمی کنند.

بنابراین به جای حبس کردن نفس، باید دم و بازدم خود را تنظیم کرده و نفس عمیق بکشید. این کار نه تنها لذت شما را بیشتر می کند، بلکه به شما کمک می کند که هشیاری خود را نیز حفظ کنید، حداقل برای مدت زمان کوتاهی.

اما اگر فراموش کردید که تنفس کنید پس از چند لحظه استراحت، بلند شوید و یک دوش آب سرد بگیرید. این کار باعث می شود حالت خواب آلودگی در شما از بین برود.

تمام کارهای جالب

حالا نوبت به این می رسد که کاری کنید تا همسرتان احساس کند که برای شما یک دنیا ارزش دارد. برخی از این پیشنهادها به شما کمک می کند که بتوانید تا حدی به تنبلی هایتان ادامه دهید.

او را همچنان نوازش کنید
پس از هر بار معاشقه لازم نیست ژست های آنچنانی به خود بگیرید. بسیاری از خانم ها پس از اتمام رابطه جنسی تا حد زیادی آسیب پذیر می شوند، به همین دلیل باید کاری کنید تا او بداند که شما به اندازه قبل او را دوست می دارید و مانند گذشته برایش ارزش قائل هستید. متاسفانه با نگاه کردن به سقف و یا تماشای تلویزیون شرایط خیلی بدتر می شود. به جای این، سعی کنید او را نوازش کنید، دستتان را بر روی پای او بگذارید و به آرامی بدن او را لمس کنید، همچنین می توانید با موهای او نیز بازی کنید. لازم نیست خیلی سکسی برخورد کنید؛ او به راحتی می تواند عطوفت، مهربانی، و توجه شما را دریابد.

تمیز کردن
پس از اینکه مدتی در کنار هم دراز کشیدید و به آرامش دست پیدا کردید، وان حمام را پر از آب گرم کنید (البته اول مطمئن شوید که وان تمیز است) اجازه دهید در میان پاهایتان دراز بکشد و از وجود یکدیگر لذت ببرید. او را صابونی کنید، و کمی ماساژ دهید. هیچ شکی وجود ندارد که او به لحظه لحظه این دقایق عشق می ورزد.

با هم شام تهیه کنید
من هیچ مردی را نمی شناسم که پس از برقراری رابطه جنسی احساس گرسنگی شدید نکند. اما به جای اینکه به پهلو دراز بکشید و بگویید: "سارا یک چیزی برای خوردن درست کن" پیشنهاد دهید که هر دو با هم شام را آماده کنید. می توانید در حالیکه او گوشت را آماده می کند، شما سبزی ها را خرد کنید؛ یا مثلا چیزهایی را با هم مخلوط کنید و بخورید که تا حالا نمی خوردید؛ به عنوان مثال شکلات فندقی و پاپ کرن! تنها هدف این است که شما باز هم پس از لذت جنسی، زمانی را صرف با هم بودن کنید.

دو مرتبه انجام دهید
اگر تمایلی به انجام مجدد این کار دارید و این میل را در او نیز مشاهده می کنید، از پیش نوازی شروع کنید. چند لحظه صبر کنید تا انرژی از دست رفته را باز جویید، و دو مرتبه از ابتدا همه چیز را از سر بگیرید. از بوسیدن لب هایش شروع کنید، رفته رفته تمام بدنش را لمس کنید. باید کاری کنید تا تحریک شده و تمایل برقراری ارتباط مجدد را پیدا کند. زمانی که او به یک چنین احساسی دست پیدا کرد به راحتی می توانید رابطه را از نو تکرار کنید.

با هم چرت بزنید

اگر همسرتان جزء آن دسته از خانم های پرحرارت است که در برقراری رابطه جنسی فعال عمل می کند، شکی وجود نخواهد داشت که او نیز به اندازه شما خسته میشود. بنابراین می توانید چیزی شبیه این به او بگویید: "چرا برای بدست آوردن انرژی یک چرت نزنیم؛ بعد می تونیم با هم دوش بگیریم، شام رو آماده کنیم و دوباره این کارو تکرار کنیم." و فراموش نکنید که دست هایتان را به دور او حلقه بزنید تا متوجه شود که او شما را به این روز در آورده.

تشکر و قدردانی
رسیدن به مرحله اوج لذت خیلی خوب است، حتی می توان گفت که بی نظیر است؛ اما باید همواره به خاطر داشته باشید که شخص دیگری نیز همراه با شما بوده و وجود او باعث شده که شما به این موقعیت دست پیدا کنید. بنابراین به هر نحوی که میتوانید باید او را متوجه کنید که وجودش برایتان ارزشمند است و از او قدردان و متشکر هستید.+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:26  توسط حسن صفري  | 

اهميت لامسه در روابط زناشويي

بودا در يكي از جلسات براي شاگردان خويش چنين گفت: من هيچ شكل،رايحه ، صدا ويا تماسي را مانند وجود يك زن سراغ ندارم كه بتواند اينچنين در يك مرد ايجاد هيجان كند. درواقع زماني كه ما چيزي را ميبوئيم فقط بيني ما آن را حس ميكند. اين وضعيت براي در كلام و ساير حواس نيز صادق است بجز حس لامسه…در تمام سطح پوست ما مراكز لامسه وجود دارند.وقتي مي گوييم كه كسي را با تمام وجود دوست داريم اغراق نكرده ايم چون در عشق هر نقطه از سطح بدن ما مركزي براي احساس لذت ميباشد.دليلي كه پيرمرد و پيرزنها اينهمه با علاقه يكديگر را نوازش ميكنند اين است كه آنها ضعف قدرت جنسي را براحتي با لامسه جبران ميكنند…حال با اين مقدمه مي خواهم مطلبي را برايتان روشن كنم…
آقايا ن متاسفانه بدليل عدم تربيت جنسي فكر ميكنند كه كشش جنسي يك مرحله دارد و آن هم دواي دردش رابطه جسمي ميباشد!!..آقايان بمحض اينكه گرايشي از همسرشان به سمت خود احساس كنند ميگويند: ..خب ديگه، الان وقتشه كه من نقش يك شوهر ايدآل رو بازي كنم!!!و شروع به رابطه جنسي ميكنند و بعد هم فكر ميكنند كه عجب شوهران كار درستي هستند كه اين همه به همسرانشان رسيدگي ميكنند!!نتيجه اينكه بدليل عدم استفاده درست از رابطه جنسي زن دچار يك نارضايتي پنهان مي شود.زيرا كه مانند كسي ميماند كه آب ميخورد ولي هنوز تشنه ميباشد..بايد بدانيد كه كشش جنسي مراحل دارد..مثلاً اگر آن را به 10 قسمت تقسيم كنيم از درجه 1 تا 6 يا 7 لازم نيست شما را رابطه جنسي داشته باشيد چون خواست زن نيست…ولي شما هر مرحله اي رو 10 تعبيير ميكنيد و ميگوييد :…خانم ، برو تا بريم!!!!!
چيزي كه بايد بدانيد اين است كه حس لامسه يكي از عوامليست كه براحتي نياز جنسي زن را بدون ايجاد رابطه در مراحل ابتدايي پاسخگو ميباشد…متاسفانه آقايان فكر ميكنند كه رابطه مانند چراغ برق است كه تا كليد آن را بزني همه جا روشن و غرق شادي شود و به محض خاموشي همواره براي روشن شدن آماده باشد!!..آقايان بايد بدانند كه اهميت لامسه براي همسرانتان خيلي بيشتر از ميكانيسم اقتران ميباشد.حتماً بايد كشش را در مراحل ابتدايي شناسايي كنيد و از تكنيك هاي مختلف براي ارضاي روحي و جسمي وي استفاده كنيد…از آن جمله من به تكنيك ماساژ دادن اشاره ميكنم…
ماساژ دادن اندام هاي بدن ضمن اينكه باعث بهتر بحركت در آمدن خون در بدن شده و خستگي را دفع ميكند از نظر روحي يك نوع قدرداني مرد را براي زن تداعي ميكند. و نيز امكان ارضا جسمي و روحي را در مراحل پايين كه منظور زن ايجاد رابطه نميباشد را داراست….زن به محض تماس دست يك مرد با خود احساس لذت و شعفي را در تمام بدن خود حس ميكند.ماساژ دادن و لمس كمر و نقاط بدن عموماً يك حالت خلصه روحي براي زن بوجود مي آورد كه اين حالت براحتي ارضا كننده روح وي ميباشد و ديگر نيازي نيست كه شما از رابطه فيزيكي استفاده كنيد و پدر خود و همسرتان را ر آوريد…آخرش هم خسته و كوفته يواشكي فكر كنيد چرا ديگه لذتي نداره؟؟..انگار يه چيزي كمه؟؟!!
پس در لحظاتي كه در همسرتان احساس سبك كشش جنسي ميكنيد با ماساژ دادن وي را به آرامش برسانيد و انرژي خود را حفظ كنيد ضمن اينكه از بي اثر كردن رابطه جنسي با همسرتان جلوگيري كرده ايد…...

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:25  توسط حسن صفري  | 

اطلاعات کلی در مورد پستان (جهت استفاده عموم )

 

مقدمه: طبق آمار، بسیاری از زنان دنیا از شکل و اندازه پستان های خود راضی نیستند. دلیل این امر تهاجم همه جانبه تصاویر رسانه ای است که با غالب کردن پستان های عمل شده به جای پستان های طبیعی، تلاش می کنند نشان دهند که پستان های طبیعی نباید بزرگ، کوچک، آویزان، نامتقارن یا دارای هاله یا نوک بزرگ باشند.واقعیت خلاف این است. پستان از اعضایی است که می تواند هر شکل و هر جنسی داشته باشد.
در حقیقت دو پستان یک انسان، تقریبا هیچ وقت با یکدیگر مشابه نیستند. در عین حال اندازه ها هم در افراد مختلف بسیار متفاوت است. بر اساس تحقیقات
Journal For Sex Reserch (شماره ۲۴ صص۱۷۷-۱۸۳) تقریبا ۶۰% زنان سینه های با سایزهای A یا B
دارند (نسبتا کوچک).
متاسفانه در جامعه جهانی ( و در ایران بدتر )، نوجوانان تقریبا هیچ گاه با شکل واقعی پستان ها آشنا نمی شوند و در نتیجه مردها تصوری نادرست از آن دارند و بنا به آمار سالانه حدود ربع میلیون زن (فقط در آمریکا) سینه های خود را جراحی می کنند تا “درست” شوند.
در چنین جامعه‌ای، الگوی زیبایی برای مردها آفرودیت نیست بلکه هنرپیشگان هالیود است. مردها در چنین جامعه ای حق ندارند بدانند که سینه های بزرگ تقریبا در همه حرکات زنان (از سکس گرفته تا راه رفتن و خوابيدن) مشکل ساز است و به همین دلیل نسبت عمل کوچک کردن سینه در زنانی با سینه های بزرگ بیشتر از نسبت عمل بزرگ کردن سینه در زنان با پستان های کوچک است.

***


اصولاً پستانهای زن را نمی توان جزئی از اندام جنسی او به شمار آورد. مهمترین نقش آنها در شیردهی است ولی از طرفی نمی توان نقش بسزای پستانها در تحریکات جنسی و لذت شهوانی را نادیده گرفت. فرایند ظهور و رشد سینه های زن در دوره بلوغ جنسی اش رخ می دهد و این رشد توسط هورمونهای جنسی از جمله استروژن و پروژسترون کنترل می شود.


ساختار پستانها

غدد پستانی بجز دوران بارداری و شیردهی در یک مرحله غیر فعال به سر می برند. ساختار اصلی آنها بافت چربی و همینطور بافت کشی متشکل از رشته های الاستیک می باشد. هر پستان از ۲۰-۱۵ بخش به نام «لوب» تشکیل شده است که مانند گلبرگهای گل مینا در کنار هم قرار دارند. هر لوب بنوبه خود از لوبولهای کوچکتر و در نهایت هزاران لوبول ریز تشکیل یافته است که در آنها شیر تولید می شود. در بین این اجزا شیارهایی به نام مجرا وجود دارد که به مرکز نوک پستان در ناحیه تیره پوست که «آراُلا» نام دارد منتهی می شود. فضای باقیمانده میان مجراها و لوبولها را چربی پر می کند.


هر کدام از این غدد مولد در سطح رویی قفسه سینه و در بالای ماهیچه پکتورالیس قرار دارند. زمان حاملگی حجم اجزای خوشه مانند داخل لوبها افزایش یافته و طی دوره تولید شیر، سلولها مواد تشکیل دهنده شیر از جمله پروتئین و چربی تولید می کنند. این سلولها همچنین به هنگام شیردهی منقبض شده و باعث خروج آن از پستانها می شوند.


داخل پستانها هیچ ماهیچه ای وجود ندارد، بلکه ماهیچه «پکتورالیس» درست زیر آنها قرار گرفته و دنده ها را می پوشاند. علاوه بر بافت چربی و فیبرهای الاستیک می توان به رگهای خونی و همچنین رگهای لنفاوی در سینه اشاره نمود. رگهای لنفاوی در مسیر خود به اجزای لوبیا مانندی بنام غدد لنفاوی که معمولاً زیر بغل، کشاله رانها و دیگر نواحی بدن یافت می شوند، می پیوندند.

شکل ویژه پستانها و جایگاه مخصوصشان از طریق رباطهای خاصی که بافت پستانها را در بر گرفته و آنها را حفاظت می کنند تعیین می شود. این رشته ها که به «رباطهای کوپر» معروفند در دوره حاملگی و نیز کهولت شل و یا کشیده می شوند و موجبات آویزان شدن آنها را فراهم می آورند.

هورمونهای جنسی در رشد و تکامل پستانها در دوره بلوغ و تولید شیر از اهمیت بسزایی برخوردارند. استروژن در رشد و نمو غدد و مجاری پستان نقش داشته و پروژسترون محرک اصلی تغییر و تکامل سلولهای سازنده شیر می باشد.

از دیگر هورمونهای موثر می توان به پرولاکتین اشاره کرد که از قسمت پیشین غده هیپوفیز ترشح شده و عامل محرک تولید شیر می باشد. در پاسخ به محرک مکش نوزاد، اکسیتوسین (مترشح در هیپوفیز پسین) به نوبه خود موجب خروج شیر از پستان مادر می شود.

اصولاً تحریکات هورمونی موجب رشد مجاری و بافت آلویولار و همچنین بافت چربی و در نتیجه افزایش حجم پستان می شود. نوک پستانها و ناحیه اطراف آن نیز بزرگتر شده و به لمس و تحریکات خارجی حساس می شوند. در دوران عادت ماهانه زنان، پستانها تحت تاثیر هورمونهای جنسی دچار تغییرات خاصی می شوند که در هر شخص به گونه ای متفاوت بروز می کند. از جمله این تغییرات می توان به افزایش حجم، ورم و نیز درد خفیفی در آنها اشاره نمود.

این علامات معمولاً پس از چند روز اول پریود ناپدید می شوند. در دوره بارداری سایز پستانها بنا بر تاثیر هورمون پروژسترون بطور چشمگیری افزایش می یابد. نوک پستانها و نواحی پیرامونشان نیز بزرگتر شده و دارای رنگ دانه های بیشتری می شوند. این مکانیزم چربی پستانها را جایگزین کرده و آنها را برای تولید شیر در مرحله نهایی حاملگی آماده می سازد. درست پس از زایمان، شیر در پستانها ساخته می شود. بعد از اتمام دوره شیردهی پستانها به حالت دوران شروع حاملگی بر می گردند. در دوره پس از یائسگی نیز گرچه ممکن است شکل پستانها زیاد تغییر نکند، اما قسمت عمده ساختار مخصوص تولید شیر با چربی جایگزین می شود. در هر صورت گفتنی است پستانهای زن تنها در دوره حاملگی او شکل قطعی و نهایی خود را می گیرند.

با توجه به این که هدف اصلی از وجود پستانها نقش مهم آنها در ساختن شیر برای شیردهی می باشد، اما این دوران تنها دوره مختصری از زندگی زن را تشکیل می دهد و با نقش زیبایی شناختی آنها در کیفیت زندگی اش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

از آنجا که سینه های زن نشان اصلی مونث بودن اوست، رضایت او از فرمشان در هویت و ابراز وجود او از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. مراقبت و توجه لازمه به سینه ها بخشی از سلامتی و زیبایی یک زن است که در بهبود روحیه اش موثر می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:24  توسط حسن صفري  | 

آن سوي زفاف

پاره شدن پرده بکارت ، در حقيقت نمود خارجي جرياني بسيار پيچيده است که بايد آن را آغاز "زنانگي" و پايان "دوشيزگي" شمرد.
تازه عروس بنا به طبيعت ، از نخستين اکراه و هراس دارد و علت آن معمولا درد جسماني نيست که اگر همراه با آرامش و خودداري و صبوري مرد باشد خيلي جزئي است. غالبا خود دختر هم نمي داند علت اين هراس و اکراه در کجاست ؟ در واقع تازه عروس در اين مرحله دچار نوعي " شرم " نيز هست . همه اين علت ها را بايد در جاي ديگري جستجو کرد.
در حقيقت چون زن در اين مرحله که وارد حيات زناشويي مي گردد دگرگوني مهمي در برابر خود مي بيند و به زندگي آينده و مسووليت ها و خطرهاي آن مي انديشد و از آن واهمه دارد. همه اين واهمه ها ، چه زن از آن آگاه باشد و چه نباشد ، قابل ملاحظه و شايسته توجه است.
اين وظيفه شوهر است که وجود اين هراس فطري زن را دريابد و همواره آن را به ياد داشته باشد.بهترين فرصت براي جلب اطمينان زن همين دوره کوتاه است.

معروف است که زفاف را نبايد با جبر آغاز کرد ، ما مي گوييم در کار پاره شدن پرده دوشيزگي نه تنها جبر نبايد در کار باشد بلکه اين عمل بايد دنباله و نتيجه نوازشي صبورانه و معاشقه اي جانانه باشد و شوهر بايد عروس را به تدريج متمايل و راغب به عمل نمايد نه آن که با شتابکاري و به کار بردن زور ، تنها حس شهوت خويش را فرو نشاند. در اين صورت تنها جسم زن را تصرف کرده و از تصرف روح او ناتوان مانده است. بنابراين شوهر در شب زفاف بايد تمام تمهيدات لازم را به کار گيرد و در نهايت ملايمت و ظرافت عمل کند و بداند که کوچکترين اشتباه ، چندان او را خسته و دل آزرده مي کند که به آساني التيام پذير نخواهد بود و گاه تا پايان زندگي زناشويي آثار آن بر جاي مي ماند.

از نظر روانشناسي اين دردهاي روحي منجر به پيدايش هزاران نوع اختلالات فکري ، غم و اندوه مزمن مي گردد که درمان آن بسيار مشکل خواهد بود زيرا اغلب منشا و علت اصلي آن ناشناخته مي ماند.

در واقع علت سرد مزاجي بسياري از زناني که لذت جنسي نمي برند آن است که در شب زفاف ناگواري ديده و رنج و تب روحي کشيده اند و اين تالمات در ضمير پنهان آنها مانده و اختلالات جسمي و رواني بعدي را با خود آورده است.

بسياري از امراض ديگر چون پريشان خيالي و بيماريهاي عصبي غالبا در اثر همين رويدادهاي به ظاهر کوچک شب زفاف ايجاد مي شود و گاهي اين عوارض روحي به قدري پيچيده و شديد مي شود که روان پزشک بايد مدتها وقت صرف کند تا پس از جلب اعتماد و اطمينان بيمار ، شايد موفق به کشف ريشه اصلي اختلال گردد. اين است که باز تکرار مي کنيم در نوازش و مهرباني و رعايت حال تازه عروس به ويژه در شب رفاف به هيچ نبايد کوتاهي کرد.

هيچ دختري فطرتا مرد را مختار نخواهد دانست تا هر چه مي خواهد بکند و اگر حجب و حياي عروس يا هر علت ناشناخته ديگر مانع از آن است که به ميل تسليم شود بهتر است يک شب يا حتي شبهاي متعدد ، زفاف را به عقب انداخت تا عروس به تماس جسماني خو بگيرد و با آرامش خاطر مشتاق و راغب به ارتباط جنسي شود.

عمر انسان آن قدر کوتاه نيست که چنين شتابکاري لازم باشد و به خصوص در اين دوره ، صبر و متانت و حوصله به پيروزي و کامروايي خواهد انجاميد.

در اينجا بايد يادآور شويم اگر داماد به دليل ضعف نفس و سستي در رفتار ، بخواهد به هر نحو عمل را انجام دهد به نتيجه نمي رسد و لازم است اصرار در اين باره خيلي ملايم و صبورانه باشد.

اصولا زن وقتي هم حاضر و راغب به تسليم است طبيعتا مي خواهد بر او ظفر يابند ولي بين فتح عاشقانه و استيلاي وحشيانه تفاوت بسيار است و مرد بايد با فراست دريابد که هنگام دخول فرا رسيده است.

به طور کلي در هفته هاي اول ازدواج براي نزديکي نبايد پافشاري کرد جز آن که عروس خود ابراز تمايل کند.شوهر اگر عيبي در بدن زن مشاهده کرد ، هرگز نبايد آن را آشکار کند يا اظهار تعجب کند مبادا زن اندوهگين شود و آن را مايه حقارت پندارد.

برگرفته از انجمن درمانگران ایران

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور 1386ساعت 20:22  توسط حسن صفري  | 

سكس

سکس

زوجین میـتوانند از یک ارتباط سالم، جذاب و خوب جنسی
در طـول زنـدگی مشـتـرک خـود بهره ببرند. رضایت جنسی
امـری اسـت کـه در طـول زمـان و بـا هشیاری بسیار زیادی
قابل دست یافتن می بــاشـد. ایــن امــر نــیــازمــنـد تعهد،
سـرسـپـردگـی، تـلاش و هــمکاری هر دو طرف می باشد.
زوجـیـن بـایـد اولین اولویت خود را در تطمیع کردن خواست
های دیگری قرار دهند. رشد رابطه جنسی در زندگی زناشویی چیزی جز آشکار کردن خود واقعی افراد نمی باشد.

کمبود صمیمیت زیربنای مشکلات جنسی است. زوجین باید توانایی بیان احساسات و خواست های خود را نسبت به یکدیگر داشته باشند. باید به هم بگویند که از انجام چه کاری لذت می برند و چه چیز مایه رنجش آنهاست. زن و شوهر هایی که از بیان احساسات خود عاجز هستند نمی توانند در رابطه عشقی خود پیشرفت کنند و ارتباط آنها در همان مرزهای شهوانی باقی می ماند و فراتر از آن نخواهد رفت. آنها ممکن است برای سالیان دراز در همان حدود اولیه باقی مانده و ارتباط جنسی خود را همیشه با ترس نپذیرفته شدن ادامه دهند.

درگفتگوهای باز و عاشقانه هر یک از افراد می تواند به راحتی خواست ها و نیازهای خود را در راه رسیدن به ارضای جنسی بی پرده بیان کند. این امر به رابطه شما، انرژی و نیرویی تازه می بخشد و روحیه ای در شما ایجاد می کند که هر روز پیش از گذشته طرف خود را بخواهید. بنابراین سعی کنید راههای متفاوت راضی کردن همسر خود را در این نوع ارتباطات پیدا کنید.

زوج هایی که در این زمینه موفق هستند، اگر چندین فرزند هم داشته باشند باز هم می توانند به راحتی وقت خاصی را برای این امر اختصاص دهند حتی اگر فرزندان آنها بسیار کوچک بوده و نیاز به حمایت و مراقبت بیشتری داشته باشند.

زوج های کاردانی که از داشتن سکس با یکدیگر لذت می برند تا هشتاد، نود سالگی نیز از هم خسته نمی شوند. آنها تغییراتی که در اندام های جنسي شان به دلیل بالا رفتن سن ایجاد می شود را به راحتی می پذیرند. مردهایی که پا به سن می گذارند شاید در رسیدن به نعوذ و نگه داشتن آن با مشکل مواجه شوند و خانم ها نیز دچار خشکی مهبل می شوند. زوج های بالغ، که از نظر احساسی به هم نزدیک بوده و همدل می باشند به راحتی می توانند تغییر در نیازهای یکدیگر را درک کنند. آنها همدیگر را در آغوش می گیرند و عواطفشان را با یکدیگر در میان می گذارند و برای هم به منزله قوت قلب هستند. نیازها و خواست های این دسته از افراد برای طرف مقابل کاملا روشن است.

این راهها، روش های اثبات شده ای برای بازگرداندن علاقه و احساس به زندگی مشترک شما می باشد:

 • اولویت بندی: برقراری ارتباط جنسی را اولین اولویت خود قرار دهید و هیچ گاه آنرا به "بعدا" موکول نکنید. اجازه ندهید حضور بچه ها و یا مسائل کاری مانع انجام دادن این کار شود.
 • زمان: برای معاشقه زمان بگذارید یا به عبارت دیگر برای این کار زمان به وجود آورید. بر روی علایق خود تمرکز کنید و وقت مناسبی را صرف بازسازی اعتماد و علاقه طرف مقابل نسبت به خودتان کنید.
 • لمس کردن: دست زدن نشان دهنده عشق ورزیدن است. دستهایتان را به دست یکدیگر بسپارید، با ملایمت هم را در آغوش بگیرید و همدیگر را ببوسید. به هم به حمام بروید و دوش بگیرید.
 • عشق: ایجاد فضای رمانتیک، بوس و کنار، و عشوه گری از مواردی هستند که کیفیت رابطه جنسی را بالا می برند.
 • بازی: هیجان داشته باشید، با هم شوخی کنید و راههای جدید را در سکس کشف کنید.
 • صحبت: احساسات و خواست های خود را با یکدیگر در میان بگذارید، در مقابل گفته های او از خود واکنش نشان داده و دوباره از نو خود را نیرومند سازید.

 

            آشنايي با ابزار مصرف مواد

هدف از آشنايي با ابزار مصرف مواد،‌ افزايش توانايي در شناسايي مبتلايان احتمالي به اعتياد در محيط زندگي و منطقة تحت پوشش شماست. همچنين آموزش اين موارد به والدين، براي هشياري بيشتر آنان و تشخيص زود هنگام مصرف مواد توسط فرزندانشان اهميت دارد. روشهاي مصرف مواد كاملاً تابع فرد و شرايط محيطي است. اين روشها متعدد هستند و معمولاً از وسايل بسيار ساده و در دسترس كه به طور طبيعي در همه جا وجود دارد استفاده مي‌شوند.

ابزارهايي كه وجود آنها حاكي از مصرف مواد مي‌باشند كه عبارتند از:

            وافور، قليان، چپق، پيپ، ابر كوچك؛سيخ، ميله، سنجاق باز شده و سوزنهايي كه سر آن سياه شده باشد؛قوطي كنسرو يا شيشة مربا كه در آن سوراخ باشد و يا قوطي روغن يك ليتري كه بالاي آن تنگ شده باشد؛  سرنگ‌هاي مستعمل، قطره چكان؛ زرورق پاكت سيگار كه باز و پهن شده باشد،‌ اسكناسهاي لوله شده؛ لوله‌هائي بطور حدود 20 سانتيمتر از جنس‌هاي مختلف به ويژه كاغذ، مقوا، چوب، ني، لوله‌هاي حصيري و لولة خودكار؛ قاشق غذاخوري و چايخوري سياه شده؛   تكه‌هاي پلاستيك و كاغذ در اندازه‌هاي حدود 15*15 سانتي‌متر؛ تكه‌هاي دستال كاغذي‌، پنبه، اسفنج،‌فيلتر سيگار كه گوشه‌هاي آن سوخته باشد؛  وجود آب ليمو، جوهر ليمو، ليموترش در اطاق يا محلهاي غير معمول؛ پوكه‌هاي آمپول

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دهم شهریور 1386ساعت 20:47  توسط حسن صفري  |